[صفحه اصلی ]      
awt-yekta
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: آرشيو :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: برقراري ارتباط ::
:: جلد 34، شماره 3 - ( 9-1389 ) ::
برگشت به فهرست نشریات جلد 34 شماره 3 صفحات 152-156
XML بررسی اثر پماد ليدوکائين اچ در پيشگيری درد ناشی از سوزن الکتروميوگرافی Print

[English Abstract]
نویسندگان: دکتر محمد حسن بهرامی، دکتر سيد منصور رايگانی، دکتر امين اظهری ، دکتر حميدرضا مقيمی، مهندس ناصر ولايی، دکتر داريوش الياس پور ، دکتر معصومه بيات
گروه طب فیزیکی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، dr.aminazhari@gmail.com
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: عمومى
چکيده مقاله:
چکيده سابقه و هدف: درد از معدود مشکلات پيش رو جهت انجام الکتروميوگرافی (EMG) است. مطالعات اخير نشان داده که يک فرم ليدوکائين اثرات مشابه پماد Emla که بعضا در کاهش درد EMG needling پيشنهاد شده است، دارد. لذا اين مطالعه به منظور تعيين تاثير پماد ليدوکائين اچ و دارونمای آن در پيشگيری از درد حين EMG needling در بيماران مراجعه کننده جهت انجام اين روش تشخيصی به بخش طب فيزيکی و توانبخشی بيمارستان شهدای تجريش در سال 1388 انجام گرفت. روش بررسی: اين کارآزمايی بالينی دوسويه کور روی تعداد 47 نفر و 94 اندام تحتانی انجام گرفت. ميزان درد ايجاد شده در عضله تيبياليس انتريور بعد از دريافت پماد ليدوکائين اچ يا دارونما با شاخص VAS مورد سنجش قرار گرفت. ميزان و شدت درد در دو گروه با آزمون‌های من ويتنی U و کای‌دو مورد قضاوت آماری قرار گرفت. يافته‌ها: تحقيق روی 47 نفر که 3/38 درصد مرد و 7/61 درصد زن و در سنين 4/16±5/45 سال بودند انجام گرفت. ميزان نمره درد در گروه شاهد 07/2±11/6 و در گروه تجربی 14/2±62/4 بود (05/0>P). فراوانی درد خفيف با درجه 4 و کمتر در گروه شاهد 3/21 درصد و در گروه تجربی 1/51 درصد بود (01/0P<). نتيجه‌گيری: به نظر می‌رسد پماد ليدوکائين اچ در پيشگيری از درد حين EMG needling موثر باشد، اما دستيابی به موثرترين و عملی‌ترين داروی بی‌حسی نيازمند مطالعات بيشتری است. واژگان کليدی: پماد ليدوکائين اچ، درد، سوزن EMG.
واژه‌های کلیدیواژگان كليدي: پماد لیدوکائین اچ، درد، سوزن EMG.،
متن كامل [PDF 123 kb]
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
Bahrami M, Rayegani S, Azhari A, Moghimi H, Valaei N, Elyaspour D et al . The efficacy of lidocaine- H ointment in prevention of the pain associated with EMG- needling. Research in Medicine. 2010; 34 (3) :152-156
URL http://pejouhesh.sbmu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-524&slc_lang=fa&sid=1
بهرامی محمد حسن، رايگانی سيد منصور، اظهری امين، مقيمی حميدرضا، ولايی ناصر، الياس پور داريوش و همکاران.. بررسی اثر پماد ليدوکائين اچ در پيشگيری درد ناشی از سوزن الکتروميوگرافی . پژوهش در پزشکی. 1389; 34 (3) :152-156
ارسال پيام به نويسنده مسئول

 
برگشت به فهرست نشریات جلد 34، شماره 3 - ( 9-1389 )
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.058 seconds with 694 queries by AWT YEKTAWEB 2713