جلد 37، شماره 1 - ( 2-1392 )                   جلد 37 شماره 1 صفحات 62-66 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، a.peymani@gmail.com
چکیده:   (6291 مشاهده)
چکیده سابقه و هدف: توکسین سندرم شوک سمی- 1 و انتروتوکسین‌ها از جمله فاکتورهای بیماریزایی مهم استافیلوکوکوس اورئوس هستند که همگی سوپرآنتی ژن بوده و در ایجاد سندرم شوک سمی مشارکت می‌نمایند. در این مطالعه، فراوانی شایع‌ترین ژن‌های مولد سندرم شوک سمی (tst، entBو (entCدر ایزوله‌های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان‌های آموزشی شهر قزوین بررسی شد. روش بررسی: در این تحقیق توصیفی، تعداد 65 ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس از بیماران بستری طی مدت 9 ماه جمع‌آوری شد. ابتدا تمامی ایزوله‌ها با استفاده از روش‌های استاندارد بیوشیمیایی و آزمایشگاهی تعیین هویت شدند و سپس از نظر حضور ژن femA، ژن اختصاصی استافیلوکوکوس اورئوس، تائید شدند. در ادامه آزمون PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی جهت شناسایی ژن های tst، entB و entCانجام شد و با آمار توصیفی ارائه گردید. یافته‌ها: از مجموع 65 ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس، 22 ایزوله (4/33 درصد ) از نظر حضور ژن‌های tst، entBو entCمثبت شدند که از آن میان، 18 ایزوله (6/27 درصد) دارای ژن tst، 2 ایزوله (3 درصد) دارای ژن entB ،2 ایزوله (3 درصد) دارای ژن entC بودند. هم چنین 2 ایزوله (3 درصد) از نظر حضور هر دو ژن tst و entC مثبت بودند. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که حضور ژن‌های کد کننده توکسین‌های مولد سندرم شوک سمی در ایزوله‌های استافیلوکوکوس اورئوس در بیمارستان‌های مورد مطالعه قابل توجه است. با توجه به اهمیت بالینی این ایزوله‌ها و نقش تهدید کننده آنها در سلامت و بهداشت عمومی، لزوم توجه بیشتر به آنها ضروری است. واژگان کلیدی: استافیلوکوکوس اورئوس، tst،entB، entC، سندرم شوک سمی.
متن کامل [PDF 233 kb]   (1954 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: میکروب‌شناسی - ویروس شناسی
دریافت: ۱۳۹۲/۵/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۵