جلد 28، شماره 4 - ( زمستان 1383 )                   جلد 28 شماره 4 صفحات 303-306 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (11110 مشاهده)

  سابقه و هدف : انگلهای روده‌ای از پاتوژنهای مهم ایجاد کننده عفونتهای روده‌ای در بیماران آلوده به ویروس HIV محسوب می شوند. گزارشات موجود در مورد شیوع این انگلها در بین بیماران مبتلا به HIV ایرانی بسیار کم و محدود می باشند.

مواد و روشها : در مطالعه حاضر شیوع انگلهای روده‌ای در میان بیماران مبتلا به HIV ایرانی مراجعه کننده به مراکز مختلف بهداشتی، درمانی تعیین شد. در این مطالعه نمونه مدفوع به دست آمده از 206 بیمار مبتلا به HIV ایرانی جهت بررسی انگلهای موجود با روشهای آزمایشگاهی مختلف، مورد بررسی قرار گرفت. سپس داده‌های موجود توسط آزمون خی دو و من ویتنی مورد آنالیز قرار گرفت.

  یافته‌ها: شیوع کلی انگلهای روده‌ای در این مطالعه 4/18% بود (3/24-7/13: CI 95%) که به ترتیب شیوع عبارت بودند از:
Giardia lamblia در %3/7، Blastocystis hominis در %4/4، Entamoeba coli در %9/3، Cryptosporidium parvum در %5/1، علاوه بر این دو مورد آلودگی مدفوع به Hymenolepis nana, Strongyloides stercoralis و یک مورد نیز به Dicrocoelium dendriticum گزارش گردید. طبق یافته های موجود شیوع انگلهای روده‌ای بطور معنی‌داری در بین بیماران اسهالی (28 نفر) بیشتر از بیماران غیر اسهالی (178 نفر) بود (001/0 p< ). همچنین مشاهده شد تعداد سلولهای CD4+ در بین بیماران اسهالی بطور معنی‌داری کمتر است. (001/0 p< ).

  نتیجه‌گیری : نتایج این مطالعه بر اهمیت بررسی مدفوع بیماران HIV ایرانی جهت شناسایی و تشخیص آلودگی به انگلهای روده‌ای تاکید می نماید و اهمیت ویژه آن را در بین بیماران اسهالی با سطح ایمنی پایین خاطر نشان می کند.

واژه‌های کلیدی: انگلهای روده ای، ایدز
متن کامل [PDF 103 kb]   (3243 دریافت)    
نوع مطالعه: عمومی | موضوع مقاله: بین رشته ای ( مدیریت آموزشی، تحقیقات آموزشی، آموزش پزشکی )
دریافت: 1382/9/7 | انتشار: 1383/9/25