جلد 42، شماره 1 - ( 1-1397 )                   جلد 42 شماره 1 صفحات 46-51 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، zahrapoursafavi@yahoo.com
چکیده:   (779 مشاهده)

سابقه و هدف :باتوجه به اینکه درمان اصلی لیشمانیوز ترکیبات آنتی موآن مانند پنتوستام و گلوکانتیم می باشد . مقاومت دارویی بیماران به این ترکیبات خصوصا در مناطق اندمیک مشکل اصلی این بیماری می باشد، داروهای با منشائ گیاهی می توانند به مرور جایگزین مناسبی باشند. به همین منظور در پژوهش حاضر تاثیر عصاره گیاهی برگ درخت زیتون که از گیاهان بومی کشور می باشد ، بر آماستیگوت های لیشمانیا تروپیکای حساس و مقاوم به گلوکانتیم در شرایط آزمایشگاهی در سال 1393 مورد بررسی قرار گرفت .

مواد و روش ها:نمونه مقاوم به گلوکانتیم از دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شد سپس جهت کشت داخل سلولی انگل از  ماکروفاژ های صفاق موش BALB/c استفاده شد.در مرحله بعد اثر سایتو توکسیسیتی عصاره بر روی ماکروفاژ های سالم توسط تست MTT   بررسی شد و غلظت های مناسب توسط محاسبه CC50 بدست آمد.کاهش رشد انگل در داخل ماکروفاژ و همچنین کاهش در صد ماکروفاژ های آلوده شده، سپس اثر عصاره آبی و هیدروالکلی برگ درخت زیتون بارنگ آمیزی گیمسا تعیین و بدین وسیله میزان رشد انگل در مقابل این ترکیبات در حالت  In vitro مشخص گردید. داده ها با استفاده از آزمون های   T testو ANOVA  و آزمون توکی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته ها:نتایج حاصل از این بررسی نشان دادکه ترکیب 5 ظرفیتی آنتی موآن ( گلوکانتیم) باغلظت 25 میکروگرم بر میلی لیتر به طور معنی داری باعث کاهش تکثیر داخل سلولی انگل لشمانیا تروپیکای حساس به دارو شد، اما بر روی نمونه مقاوم به گلوکانتیم تاثیری مشاهده نگردید) 0.05) p≤.عصاره آبی در غلظت میلی گرم بر میلی لیتر2.5 و عصاره هیدروالکلی برگ درخت زیتون در غلظت 25میکروگرم بر میلی لیتر در روز سوم باعث از بین بردن تمام آماستیگوت های لیشمانیا تروپیکای حساس به گلوکانتیم درون ماکروفاژها گردید.

نتیجه گیری : این عصاره در از بین بردن انگل لیشمانیا تروپیکای حساس به گلوکانتیم درون ماکروفاژ و محیط کشت فعالیت ضد لیشمانیایی مطلوبی دارد.نتایج حاصله احتمالا بی تاثیر بودن عصاره آبی و هیدرو الکلی برگ درخت زیتون بر روی انگل لیشمانیا تروپیکای مقاوم به گلوکانتیم می باشد.با این حال استفاده از سایر مشتقات زیتون نیز به دلیل اثر بخشی آن بر روی فرم حساس به دارو توصیه می شود. با توجه به قابل دسترس بودن و هزینه پایین این عصاره جهت مطالعات In vivo  توصیه می شود.همچنین آزمایشات بیشتری جهت ارزیابی این عصاره بر روی انگل لیشمانیا در مدل های حیوانی و افراد داوطلب توصیه می شود.

متن کامل [PDF 457 kb]   (305 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: انگل شناسی، قارچ شناسی، حشره شناسی پزشکی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۷/۱/۲۸