جلد 43، شماره 2 - ( 4-1398 )                   جلد 43 شماره 2 صفحات 71-75 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست فناوری جهاددانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، گروه زیست فناوری تولید مثل، اصفهان، ایران ، Tavalaee.m@royaninstitute.org
چکیده:   (766 مشاهده)
سابقه و هدف: پروتئین متصل به دمین WW غلاف خلف آکروزومی (PAWP)، یکی از پروتئین­هایی است که در فرایند اسپرماتوژنز بیان میشود و نقش­های گوناگونی در تمایز اسپرم، لقاح و تکوین اولیه جنین دارد. هدف این مطالعه تعیین ارتباط بین بیان PAWP با میزان لقاح در مردان نابارور کاندید تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI) بود. به­علاوه فراگمنتاسیون DNA اسپرم نیز در این مردان نابارور ارزیابی شد.
مواد و روش­ها:  در این مطالعه توصیفی، نمونه مایع منی از 54 مرد نابارورکاندید ICSI که در سن 44/4±5/32 به مرکز باروری و ناباروری اصفهان مراجعه کرده بودند، جمع­آوری شد. پارامترهای اسپرمی، فراگمنتاسیون DNA، بیان PAWP درسطح RNA و پروتئین به ترتیب توسط آنالیز کامپیوتری مایع منی، آزمون تانل، واکنش زنجیرهای پلیمراز همزمان و وسترن­بلات انجام شد. داده­ها توسط نرم افزارSPSS.16  با استفاده از آنالیز آماری independent t-test  و Pearson correlation  بررسی شد و p-value کمتر از 05/0 از لحاظ آماری معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: مردان نابارور بر اساس میزان لقاح کمتر و بیشتر از 50%  دسته­بندی شدند. در مردان با لقاح کمتر از 50%، بیان PAWP به­طور معنی­داری کمتر و درصد فراگمنتاسیون DNA اسپرم به­طور معنی­داری بیشتر بود (P ) . ارتباط معنی داری بین بیان PAWP در سطح RNA و پروتئین با میزان لقاح مشاهده شد.
نتیجه­گیری: بیان نرمال ژن و پروتئین PAWP  اسپرم و درصد پایین فراگمنتاسیون DNA اسپرم در مردان نابارور می تواند نشانگری از میزان موفقیت  لقاح پس از ICSI باشد.
متن کامل [PDF 442 kb]   (244 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: پزشکی مولکولی
دریافت: ۱۳۹۷/۵/۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | انتشار: ۱۳۹۸/۴/۲۵