جلد 44، شماره 2 - ( 3-1399 )                   جلد 44 شماره 2 صفحات 365-360 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه ارومیه ، safarzadeh.gargari@yahoo.com
چکیده:   (2274 مشاهده)

سابقه و هدف: فعالیت ورزشی و مصرف آنتی اکسیدا نها یکی از عوامل پیشگیری از بروز سارکوپنی و آپوپتوزی در عضلات افراد سالمند به شمار م یرود. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر تمرین های هوازی و مصرف مکمل ویتامین D بر عوامل آپوپتوز و سارکوپنی در رت های سالمند است.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، 50 سر رت نر مسن ) 20 تا 22 ماهه( ) 20 ± 220 گرم وزن( به صورت تصادفی به 5 گروه 10 سری شامل: کنترل) C(، سالین) ،)S ویتامین D (VD (، تمرین ) T( و تمرین تداومی+ویتامین D (VDT ( تقسیم شدند. گرو ههای تمرینی به مدت هشت هفته و چهار روز در هفته با سرعت 8تا 20m/min و شیب ثابت 10 درصد و مدت 30 تا 60 دقیقه روی تریدمیل دویدند و ویتامین D نیز روزانه به مقدار 5/ 0 میکروگرم تزریق شد. میزان پروتئی نهای 2-BAX,BCL ،فولیستاتین و میوستاتین، 24 ساعت بعد از آخرین تمرین از عضله تمامی رت ها و در حالت بی هوشی ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آنووای یک راهه و آزمون تعقیبی شفه در سطح معناداری 05 / 0 استفاده شد.
نتایج: میزان پروتئی نهای BAX ومیوستاتین در گروه های VDT و T نسبت به گروه کنترل در حد معناداری کاهش یافته بود ) 013 / P=0 ، برای میوستاتین و P=0/03 ، برای BAX در گروه VDT و 017 / P,=0 برای میوستاتین و 027 / P=0 برای BAX در گروه T(. همچنین میزان پروتئی نهای 2-BCL و فولیستاتین در این گروه ها در حد معناداری افزایش یافته بود ) 01 / P=0 ، برای فولیستاتین و 01 / P=0 ،برای 2-BCL در گروه VDT و 005 / P,=0 برای فولیستاتین و 024 / ،P=0 برای 2-BCL در گروه T(. نسبت 2-BAX/BCL نیز کاهش معناداری داشت، ولی در نسبت میوستاتین بر فولیستاتین تفاوت معنا داری بین گروه ها مشاهده نشد) 05 / .)P<0
نتیجه گیری: به نظر می رسد که هشت هفته تمرین های هوازی سبب کاهش عوامل آپوپتوزی شامل پروتئین BAX و 2-BCL و عوامل سارکوپنی )میوستاتین و فولیستاتین( در عضلات رت های سالمند می شود و اگر انجام این تمرین ها همراه با دریافت ویتامین D باشد شاید از ایجاد سارکوپنی یا آپوپتوز عضلانی در ر تهای سالخورده جلوگیری میکند.

متن کامل [PDF 492 kb]   (674 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: تربیت بدنی و علوم ورزشی ( فیزیولوژی ورزشی - بیومکانیک ورزشی )
دریافت: 1398/1/30 | پذیرش: 1398/5/8 | انتشار: 1399/3/31

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.