XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، amanid@sbmu.ac.ir
چکیده:   (301 مشاهده)
سابقه و هدف: میکروبیوتا شامل انواع انگل‌ها، ویروس‌ها، آرکئی باکترها و باکتری‌هاست. بین میکروبیوتای افراد و سیستم ایمنی آن‌ها ارتباط دوطرفه وجود دارد و یکدیگر را تنظیم می‌کنند. در مطالعه‌های زیادی پیوندمیکروبیوتای مدفوع Fecal Microbiota Transplantation (FMT)  درانواع بیماری‌های گوارشی و غیر گوارشی استفاده شده و آثار مفیدی در بیماران مبتلا به کلستریدیوم دیفیسیل داشته است. هدف از نگارش این مقاله مروری، آشنایی با میکروبیوتای انسان و عوامل تاثیرگذار بر آن، بررسی رابطه بین میکروبیوتا و انواع بیماری‌های انسانی، آشنایی با روش درمانی FMT وکاربرد آن در برخی از بیماری‌های گوارشی و غیر گوارشی است.
مواد و روش بررسی: برای نگارش این مقاله مروری با استفاده از واژگان کلیدی، Fecal Microbiota Transplantation، میکروبیوتا، سیستم ایمنی به جست‌وجو در پایگاه‌های اطلاعاتی Scopus، Google Scholar، Pub Med وScience Direct پرداختیم. در پایان 127 مقاله انگلیسی‌زبان که در آن‌ها کلمه‌های کلیدی موردنظر به کار رفته بود، انتخاب شدند.
نتیجه‌گیری: پیوند میکروبیوتای مدفوع (FMT) یکی از روش‌های درمانی جدید در حیطه‌ پزشکی است که سبب بهبود و تعدیل میکروبیوتای دستگاه گوارش می‌شود. به همین دلیل، پزشکان و محققان در تلاش هستند تا از این ‌روش برای درمان انواع بیماری‌های گوارشی و غیر گوارشی استفاده کنند. میکروبیوتای دستگاه گوارش در متابولیسم، تعدیل سیستم ایمنی، سنتز انواع ویتامین‌ها و... حائز اهمیت هستند. در حال حاضرFDA، روش FMT را در مورد بیماران مبتلا به کلستریدیوم دیفیسیل که به درمان‌های استاندارد پاسخ نمی‌دهند، پیشنهاد کرده است. در حال حاضر کاربرد روشFMT در سایر بیماری‌ها از جمله IBD بسیار کم است اما با این‌وجود، هنوز یک روش درمانی موثر در برخی از این بیماران است. همچنین هنوز نگرانی‌هایی در ارتباط با استفاده بالینی از FMT وجود دارد که برطرف کردن آن‌ها مستلزم اجرای مطالعه‌های دقیق بیشتری در این زمینه است.
     
نوع مطالعه: مروری | موضوع مقاله: ایمنی‌شناسی
دریافت: ۱۳۹۸/۲/۴ | پذیرش: ۱۳۹۸/۵/۹