XML English Abstract Print


پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک ، jam@nigeb.ac.ir
چکیده:   (355 مشاهده)
چکیده
سابقه و هدف: مطالعاتی که در گذشته بر روی خون مبتلایان به سرطان پروستات با استفاده از روش DLS و بررسی تغییرات اندازه پروتئین کروناانجام شده نشان داده است که این آزمایش با اختصاصیت و حساسیت زیاد، کاربردی است، اما این روش در ایران تاکنون بررسی نشده بود و لذا در این مطالعه قصد بر این است تا با انجام این روش توسط نانوذره طلا به تشخیص سرطان پرستات در بین بیماران ایرانی بپردازیم.
مواد و روشها
نوع مطالعه:تجربی
 سرم خون 60 مرد ایرانی با سن بین 40 تا 90 سال شامل 20 نمونه سالم،20 نمونه مبتلا به خوش‌خیمی و 20 نمونه مبتلا به سرطان پروستات حمع آوری شد. تغیرات پراکنش نوری توسط DLSاز سطح نانوذرات طلا مخلوط شده با این سرم ها اندازه گیری شده و پاسخ ها با  شاخص PSA افراد مقایسه  شد. تحلیل نتایج نسبت D2/D1 با استفاده از آزمون های t-test & ANOVA انجام شد.
یافته‌ها: بعد آزمون های آماری تفاوت معنی داری در اندازه ساختار پروتوئین کرونا در بین 3 گروه مردان مبتلا به سرطان و مردان مبتلا به خوش‌خیمی و مردان سالم مشاهده نشد. ارتباط بین میزان پراکنش نور و سطح سرم PSA نیز یافت نشد.
نتیجهگیری: به دلیل تغییرات دمای محیط، طولانی بودن مدت زمان آزمایش و یا بالا بودن میزان IgG در افراد به ظاهر سالم این آزمایش نتیجه مد نظر را حاصل نکرد. انجام این آزمون نیاز به تجهیزات پیشرفته یکسان نگه داشتن دمای دارد. همچنین DLS محدودیت‌هایی برای تشخیص سرطان پرستات داشت، لذا نمی‌تواند روشی ساده و دقیق برای تشخیص زودهنگام سرطان پروستات باشد و پیشنهاد می شود از روش‌های دیگری برای تشخیص استفاده شود.
 
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: بیوشیمی
دریافت: ۱۳۹۸/۵/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۸/۷/۲۴