Ethics code: IR.TUMS.REC1394.1751

XML English Abstract Print


جهاد ‌دانشگاهی، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، بانک سلول‌های انسانی و جانوری، تهران، ایران. ; گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. ، ashouri_sepideh@yahoo.com
چکیده:   (189 مشاهده)
سابقه و هدف: در جنس مذکر، سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی (Spermatogonial stem cells-SSCs) عامل تولید سلول‌های جنسی و باروری هستند و کاهش و آسیب به آن‌ها از عوامل ناباروری است. کشت، تکثیر و تمایز SSCs در محیط آزمایشگاهی می‌تواند راهکاری برای درمان برخی از موارد ناباروی باشد. ما در این مطالعه که در سال 1399 در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران انجام دادیم، رشد و تمایز SSCs روی بافت بیضه سلول‌زدایی شده (Decellularized testicular matrix-DTM)  موش صحرایی را بررسی کردیم.
روش کار: در این مطالعه تجربی، پس از استخراج SSCs با روش آنزیمی ‌از بافت بیضه موش تازه متولدشده این سلول‌ها به مدت سه هفته در محیط کشت اختصاصی تکثیر شدند. سلول‌ها پس از تأیید هویت، برای تمایز در دو گروه یکی بر روی یک لایه ازDTM  و دیگری در ظروف کشت معمول کشت داده شدند. پس از گذشت چهار هفته کشت تمایزی بیان ژن‌‌های پیش از میوز (شامل: PLZF و OCT4) و ژن‌‌های میوزی (شامل: SCP3 و Protamine-2) در هر دو گروه با روش Real-time PCR سنجیده شد. برای اطمینان از نتایج حاصل تمام مراحل کار با سه بار تکرار زیستی انجام شد و نتایج حاصل با روش آنالیز واریانس یک طرفه (One way ANOVA) ارزیابی شد.
یافتهها: بررسی میزان بیان ژن‌‌ها‌ی پیش‌میوزی و میوزی پس از چهار هفته کشت تمایزی SSCs روی بستر دو بعدی و DTM با استفاده از Real-time PCR نشان داد که میزان بیان ژن‌‌های میوزی روی بستر DTM به میزان معنا‌داری افزایش یافته است (P ≤ 0.01).
نتیجهگیری: در شرایط کشت سه بعدی حاصل از DTM به دلیل ارتباط بهتر سلول‌ها و وجود ماتریکس خارج سلولی طبیعی، شرایط مناسب‌تری برای حفظ، تکثیر و تمایز SSCs‌ نسبت به کشت دو بعدی ایجاد شده است.
 
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: علوم تشریحی (آناتومی، بافت شناسی، جنین شناسی، بیولوژی تولید مثل)
دریافت: 1400/6/22 | پذیرش: 1400/10/4

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb