جلد 31، شماره 3 - ( مجله پژوهش در پزشکی 1386 )                   جلد 31 شماره 3 صفحات 265-271 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


، besharat2000@yahoo.com)
چکیده:   (9799 مشاهده)
سابقه و هدف: هدف اساسی پژوهش حاضر مقایسه سبکهای دلبستگی بیماران مبتلا به اختلالهای مصرف مواد و افراد غیرمبتلا بود. روش بررسی : 240 آزمودنی داوطلب شامل 120 بیمار مبتلا به اختلالهای مصرف مواد افیونی و 120 آزمودنی غیرمبتلا در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودن یها خواسته شد "پرسشنامه اختلالهای مصرف مواد" و "مقیاس دلبستگی بزرگسال" را تکمیل کنند. گروههای t برای تحلیل آماری داده های پژوهش از شاخصها و روشهای آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، آزمون مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافتهها : نتایج پژوهش نشان داد که بین سبکهای دلبستگی بیماران مبتلا به اختلالهای مصرف مواد افیونی و سبکهای دلبستگی افراد غیرمبتلا تفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین بین سبکهای دلبستگی ایمن و ناایمن با شدت ابتلا به اختلالهای مصرف مواد افیونی به ترتیب همبستگی منفی و مثبت معنی دار وجود داشت. نتیجهگیری : بر اساس یافت ههای پژوهش، سبکهای دلبستگی می توانند ابتلا به اختلالهای مصرف مواد افیونی را از طریق فرایندهای تعامل خانوادگی، کنترل اجتماعی، تنظیم عواطف و خودکارآمدی تحت تاثیر قرار دهند.
متن کامل [PDF 223 kb]   (3558 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی |
دریافت: 1387/1/31 | انتشار: 1386/7/23