جلد 31، شماره 3 - ( مجله پژوهش در پزشکی 1386 )                   جلد 31 شماره 3 صفحات 273-278 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zahiroddin AR, Seyfollahi M, Iranpour Ch. Surveying the frequency of mental disorders among substance users referred to two centers in Tehran. Research in Medicine. 2007; 31 (3) :273-278
URL: http://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-419-fa.html
ظهیرالدین علیرضا، سیف الهی معصومه، ایرانپور چنگیز. بررسی میزان اختلالات روانی در افراد وابسته به موادمراجعه کننده به دو مرکز درمانی در سطح شهر تهران. پژوهش در پزشکی. 1386; 31 (3) :273-278

URL: http://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-419-fa.html


چکیده:   (11265 مشاهده)
سابقه و هدف : سوء مصرف مواد و وابستگی به مواد مخدر یکی از نگرانیهای جوامع مختلف و جامعه ایرانی م یباشد و پیامدهای مختلفی دارد. یکی از پیامدهای آن ایجاد علائم روانپزشکی است که تفکیک آن را از اختلالات شایع روانپزشکی مشکل م یسازد. از طرف دیگر وجود علائم روانپزشکی بعنوان یکی از عوامل موثر در تداوم سوء مصرف و وابستگی مواد محسوب م یگردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی اختلالات روانی در افراد وابسته به مواد (اختلال توام) انجام شده است. روش بررسی : این مطالعه مقطعی در دو مرکز ترک اعتیاد وابسته به سازمان بهزیستی صورت گرفت. برای بررسی متغییرهای مورد استفاده شد ( پنج مقیاس افسردگی، اضطراب، پرخاشگری و حساسیت SCL-90–R مطالعه از یک پرسشنامه دموگرافیک و چک لیست در روابط بین فردی و شکایات جسمانی از مقیاسهای 9 گانه تست مورد استفاده قرار گرفت). جامعه مورد مطالعه شامل کلیه افراد وابسته به مواد بود که جهت قطع وابستگی به این مراکز مراجعه م یکردند. از این جامعه 370 نفر بعنوان نمونه با روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب گردیدند. یافتهها : وجود همه اختلالات مورد مطالعه در آزمودن یها بر حسب سن، تحصیلات، طول مدت اعتیاد، نوع ماده مصرفی، وجود سابقه بر حسب سن و افسردگی بر ( p<0/ در خانواده، وضعیت تاهل بیشتر از عدم وجود آنها بود. همچنین در متغیر شکایات جسمانی ( 03 بین آزمودنی ها تفاوت معن یدار وجود داشت. ( p<0/ حسب تحصیلات ( 06 نتیجهگیری : مطالعه حاضر بیانگر وجود علائم روانپزشکی و اختلال توام به میزان نسبتاً زیاد در آزمودنی ها بود. افرادی با سنین پائین تر بیشترین فراوانی و افرادی با تحصیلات بالاتر فراوانی کمتری را در اختلالات نشان م یدادند. همچنین مصرف بیش از 2 سال مواد بیانگر وجود علائم بیشتر م یباشد.
متن کامل [PDF 151 kb]   (3903 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی |
دریافت: 1387/1/31 | انتشار: 1386/7/23

Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb