جلد 31، شماره 3 - ( مجله پژوهش در پزشکی 1386 )                   جلد 31 شماره 3 صفحات 289-297 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


، Hedayati@erc.ac.ir)
چکیده:   (11052 مشاهده)
در HDL-C در بررسی بیماریهای قلبی عروقی اهمیت دارد. روش رسوبی، روش رایج اندازه گیری HDL-C سابقه و هدف : اندازه گیری گسترش زیادی پیدا کرده است. هدف از این مطالعه، مقایسه نتایج HDL-C کشورمان محسوب م یگردد. روش مستقیم اندازه گیری حاصل از دو روش به منظور جایگزینی آنها بود. HDL-C 39 سال جهت این بررسی انتخاب شدند. میزان ± روش بررسی : تعداد 212 نفر ( 98 مذکر، 114 مونث) با میانگین سنی 20 افراد مذکور همزمان با دو روش رسوبی و مستقیم اندازه گیری شد. %3/ 45 بود. نتایج روش مستقیم 9 /2±10/ 43/5±10/2 و 9 mg/dl در روشهای رسوبی و مستقیم به ترتیب HDL-C یافتهها : میانگین درصد ضریب تغییرات درون .( r=0/ همبستگی خوبی میان نتایج دو روش مشاهده شد ( 943 .( P=0/ بالاتر از روش رسوبی بود ( 000 3 بود. روش مستقیم زمان آزمایش را به نصف کاهش و هزینه را تا 3 / 5 و 2 / آزمونی روشهای رسوبی و مستقیم به ترتیب کمتر از 6 برابر افزایش داد. به روش مستقیم دقت و سرعت بیشتری داشته و همبستگی خوبی با روش رسوبی HDL-C نتیجهگیری : طبق این بررسی سنجش دارد و چنانچه قیمت روش مستقیم تعدیل گردد جایگزین مناسبی برای روش رسوبی خواهد بو
واژه‌های کلیدی: روش رسوبی، روش مستقیم.، HDL-C
متن کامل [PDF 112 kb]   (3062 دریافت)    
نوع مطالعه: مروری |
دریافت: 1387/1/31 | انتشار: 1386/7/23