جلد 34، شماره 2 - ( 5-1389 )                   جلد 34 شماره 2 صفحات 107-110 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


، hoseiny339@yahoo.com
چکیده:   (14009 مشاهده)
چکیده سابقه و هدف: با توجه به شیوع بیماریهای آندومتر و اهمیت تشخیص به موقع و صحیح آنها و نیاز به وجود ابزار مناسب تشخیصی در این زمینه و به منظور مقایسه هیستولوژی حاصل از دو روش pipelle و سیتولوژی به وسیله uterobrush نسبت روش استاندارد در تشخیص نمونه های آندومتر در بیماران کاندید هیسترکتومی، این مطالعه انجام شد. روش بررسی: تحقیق با طراحی تشخیصی بر روی 70 نمونه انجام گرفت. نمونه ها به طور مستمر مراجعه کرده و نمونه گیری به طور تصادفی انجام شد، به این صورت که یک دوم با uterobrush و یک دوم با pipelle به روش استاندارد انجام شد. پس از هیسترکتومی، پاتولوژی آندومتر تعیین گردید و ارزش پیش بینی مثبت و منفی هر یک از دو روش نسبت به گزارش پاتولوژی هیسترکتومی مورد بررسی و قضاوت آماری قرار گرفت. یافته ها: از 70 نمونه مورد بررسی، در روش pipelle 9 نمونه و در روش uterobrush 22 نمونه ناکافی بود (01/0>p). ارزش پیش-بینی کننده مثبت در روش pipelle 100 درصد و ارزش پیش بینی کننده منفی 84 درصد و در روش uterobrush به ترتیب 100 درصد و 90 درصد بود. نمونه هایی که ابتدا با pipelle و سپس با uterobrush تهیه شدند، در مقایسه با نمونه هایی که ابتدا با uterobrush و سپس با pipelle نمونه گیری شدند به ترتیب 20 درصد و 7/5 درصد عدم کفایت داشتند (NS). نتیجه گیری: به نظر می رسد که نتایج حاصل از دو روش هیستولوژی و سیتولوژی تقریبا مشابه هم هستند و کفایت نمونه در بیمارانی که ابتدا با uterobrush و سپس با pipelle نمونه گیری شوند، بیشتر است. لذا توصیه می شود که در بیماران پرخطر و یا یائسه جهت به دست آوردن نمونه کافی به روش فوق عمل شود. واژگان کلیدی: بیماری های آندومتر، Pipelle، Uterobrush، هیسترکتومی.
متن کامل [PDF 116 kb]   (2426 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی |
دریافت: 1389/10/7 | انتشار: 1389/4/24