جستجو در مقالات منتشر شده


8 نتیجه برای همت

محمد فلاح، علی اکبر مشتاقی، شهاب الدین همتی،
جلد 16، شماره 3 - ( مهر - اسفند 1371 )
چکیده

طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت آلودگی هوا عبارتست از وجود یک یا چند ترکیب از آلوده کننده ها به غلظت با مدت معینی در هوا که برای انسان با حیوان یا گیاه و با لوازم و متعلقات بشری زیان آور است؛ راحتی و آسایش زندگی را دچار اختلال می کند. آلوده کننده های هوا از عوامل مهم آلودگی محیط زیست هستند که با افزایش جمعیت و صنعتی شدن و پیشرفت اقتصادی جامعه رابطه مستقیم دارد. اسپورهای قارچی یکی از آلوده کننده های هوا می باشد. از دیدگاه پزشکی، آگاهی از وفور فی انواع اسپورهای قارچی در هوای هر شهر و منطقه ای به جهت ایجاد آلرژی های قارچی قابل توجه می باشد. این قبیل مطالعات که در شهرهایی مانند شیکاگو (۴ و ۵)، تهران (۱ و ۲) و اهواز (۳) صورت گرفته، نتایج یکسانی به همراه نداشته است و دستاوردهای زیر مربوط به بررسی ۸ ماهه هوای شهر همدان از مرداد تا اسفند ماه سال ۱۳۶۷ می باشد
 
 
 

مسعود کیمیاگر، مهوش همت، مریم بانو یاسایی اردکانی، مریم پورثانی،
جلد 17، شماره 0 - ( ضمیمه 2 - خرداد و تیر 1372 )
چکیده

مقدار ید موجود در بدن انسان ۱۵-۲۰ میلیگرم (۱) و نیاز روزانه برای رشد طبیعی بین ۱۲۰ - ۱۵۰ میکروگرم است (۲). با این حال، اختلالهای ناشی از کمبود این ریز مغذی ، طیف گسترده ای از تظاهرات بالینی را در بر می گیرد که در یک سوی آن گواتر و در سوی دیگر سندرم کرتینیسم (Cretinism) قرار دارد. در واقع اختلالهای ناشی از کمبود ید همچون کوه یخ شناور است که گواتر آندمیک در رأس آن جای دارد . این توصیف بخوبی نشان می دهد که بیشترین اثرات زیانبار کمبود ید از چشمها پنهان می ماند و در نتیجه ، کمتر مورد شناسایی و اقدامهای پیشگیری ، درمان و کنترل قرار می گیرد؛ بدین لحاظ، برای اختلالهای ناشی از کمبود ید، اصطلاح (اپیدمی خاموش) به کار برده می شود (۳)
نتایج بررسیهای منطقه ای نشان می دهد که در ناحیه خاوری مدیترانه کشورهایی وجود دارند که اختلال های ناشی از کمبود ید یکی از معضلات بهداشتی و تغذیه ای مردم آنها می باشد. تا آنجا که اقدام فوری و اساسی سازمانهای جهانی ضرورت پیدا می کند (۲).
دست کم ده کشور از ۲۳ کشور مدیترانه شرقی ، با شیوع گواتر به میزان هشدار دهنده ای روبرو هستند که متأسفانه کشور ما نیز در زمره این دو کشور است (۳)
نکته مهم در مبحث IDD تفاوتی است که کمبود ید با کاستی سایر مواد مغذی . برای مثال ویتامینها به دارد. زمانی که اختلالهای ناشی از کمبود ید در ناحیه ای وجود داشته باشد، همه مواد غذایی ای که در آن منطقه رشد کرده اند و نیز تمام منابع آب آن ناحیه از نظر مقدار ید فقیر خواهند بود؛ به عبارت دیگر، در چنین وضعیتی هر گونه تغییر در برنامه غذایی ، این کمبود را جبران نخواهد کرد و رژیم های غذایی افراد در گروههای مختلف اقتصادی و اجتماعی ، از نظر میزان ید، به طور یکسان فقیر هستند.
 
 
 
 
 

ابوالفضل همتی، بلال آدی بیک،
جلد 20، شماره 2 - ( تیر - شهریور 1375 )
چکیده

سندرم شای دراگر نوعی (Multiple Syslcm Alrophy (MSA است که نتیجه آن، بروز گرفتاری متعدد در سیستم عصبی مرکزی و سیستم خودکار (اتونوم) است بیماری مردوولا در دهه ششم زندگی ظاهر شده، در جنس مذکر شایعتر است، علامت اصلی گرفتاری سیستم خودکار کاهش فشار خون اورنواستاتیک بوده ، علائم غیراتونومی آن بیشتر مربوط به گرفتاری هسته های قاعده ای و مخچه ای است. علائم غیر اتونومی آن معمولا دیرتر و در دهه هفتم بروز می کند. علت بیماری ناشناخته و ممکن است به رغم وجود علائم اکستراپیرامیدال به داروهای ضد پارکینسون جواب ندهد و باید در بیمار میان سالی که اختلال اتوئوم دارد به فکر این بیماری باشیم، مورد مطرح شده، بیماری است که شکایت اصلی او سرگیجه، اختلال تعادل و سنکوپ بوده که با فلوئوروکورتیزون - ابند و سید علائم بیمار کنترل شد و فعالیتهای روزمره خود را باز یافت.

دکتر حسن سمیاری، سیما رسولی، مهندس ناصر ولایی، مریم مکبری نیا، دکتر محمدعلی همتی،
جلد 36، شماره 5 - ( 12-1391 )
چکیده

چکیده سابقه و هدف: بدون شک اگر تدریس را معادل مفهوم ارتباط نگیریم، دست کم باید ارتباط را شرط لازم تدریس در فرایند آموزش به حساب آوریم. هیچ گونه یادگیری یا تغییر در فرایند تدریس صورت نخواهد گرفت، مگر آنکه معلم(استاد) با فراگیرانش ارتباط موثر برقرار کند. این مطالعه به منظور بررسی میزان مهارتهای ارتباطی کلامی و غیرکلامی استادان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد درسال 1388 انجام شده است. روش بررسی: تحقیق به روش پیمایشی و مقطعی انجام گرفت .مهارتهای ارتباطی در این تحقیق دردوحیطه مهارتهای ارتباطی کلامی و مهارتهای ارتباطی غیر کلامی انجام گرفت که مستقیما از دانشجو در یک طیف لیکرت پنج گزینه (بسیار ضعیف، ضعیف، متوسط، خوب، بسیار خوب) ارزیابی شد. روایی آن قبلا مورد تایید قرار گرفته است. به منظور پایایی پرسشنامه، در یک مطالعه آزمایشی که روی تعداد 10 دانشجو به فاصله یک هفته با روش test-Retest انجام گرفت و پایایی پاسخها برابر 85/0به دست آمد. شیوع عدم مهارت ارتباطی کلامی و غیر کلامی در نمونه‌ها تعیین شد و نقش عوامل مرتبط با آزمون کای دو و یا آزمون دقیق فیشر مورد قضاوت آماری قرارگرفت. یافته‌ها: تحقیق روی تعداد 755 دانشجو انجام گرفت . 2/37 درصد دانشجویان مورد بررسی مرد و 2/68 درصد زن بودند.نتایج آماری نشان می دهد که از نظر6/13درصد دانشجویان مهارت ارتباطی استادان خیلی خوب، در 3/34 درصد خوب ، در 4/45 درصد متوسط و در 6/6 درصد ضعیف بود. با توجه به مقادیر بدست آمده از نظر 48 درصد دانشجویان ، استادان مهارت ارتباطی قابل قبول داشته اند و در 52 درصد این مهارت ضعیف بود . با توجه به این شیوع عدم مهارت در استادان ، میزان واقعی عدم مهارت استادان از نظر دانشجویان از حداقل 4/48 تا 6/55 درصد برآورد می گردد. نتیجه‌گیری: به نظر می رسد که میزان مهارت های ارتباطی استادان دانشکده از نظر دانشجویان پایین و جای نگرانی دارد و اقدامات لازم برای کاهش آن توصیه می شود. واژگان کلیدی: مهارت‌های ارتباطی کلامی، مهارت‌های ارتباطی غیر کلامی، ارتباطات بین فردی.
فاطمه امینی، دکتر مجید متولی باشی، دکتر سیمین همتی،
جلد 41، شماره 4 - ( 10-1396 )
چکیده

سابقه و هدف: سرطان ریه شایع­ترین سرطان عامل مرگ‌ومیر در جهان است و سرطان ریه‌ی سلول­غیرکوچک (NSCLC) خصوصاً نوع آدنوکارسینوما شایع‌ترین نوع سرطان ریه می­باشد. بیشترین موارد آدنوکارسینوما به دلیل جهش در انکوژن­ KRAS یا جهش و افزایش نسخه­ی EGFR رخ می­دهد. پلی مورفیسمrs884225 در EGFR 3'UTR در جایگاه اتصال miR-214 و نزدیک جایگاه اتصال miR-27 و miR-128 قرار دارد که با افزایش بیان EGFR مرتبط است. هدف از مطالعه­ی حاضر بررسی ارتباط rs884225 با سرطان ریه در جمعیت اصفهان می‌باشد.

مواد و روش‌ها: مطالعه­ی حاضر به‌صورت شاهد-مورد روی DNAی ژنومی از نمونه­ی خون ۱۱۱ فرد سالم و ۶۱ فرد بیمار مبتلا به سرطان ریه انجام شد. ژنوتیپ افراد، پس از طراحی پرایمرها با استفاده از تکنیک تتراپرایمرآرمز-PCR تعیین شد. آنالیزهای آماری به­وسیله­ی نرم­افزار Power Marker و پایگاه اینترنتی SISA انجام گرفت.

یافته‌ها: فراوانی آلل­های C/T در rs884225 در جمعیت اصفهانی سالم و مبتلا به سرطان ریه تقریباً مشابه بوده و ارتباط معنی­داری بین این پلی­مورفیسم با سرطان ریه مشاهده نشد (ژنوتیپOR=2.24 ,p>0.05:CC). همچنین نسبت افزاینده­ این پلی­مورفیسم در انواع سرطان ریه در جمعیت اصفهان نیز تعیین شد که ارتباط معنی­داری مشاهده نشد (ژنوتیپCC در NSCLC :OR=4.6,p>0.05).

نتیجه‌گیری: در جمعیت اصفهان ارتباط معنی داری بین rs884225 با سرطان ریه وجود ندارد و نمی توان از  این پلی مورفیسم به عنوان یک ریسک فاکتور بیولوژی نام برد؛ گرچه برای نتیجه گیری دقیق تر، بررسی در جوامع آماری بزرگتر پیشنهاد می گردد.


همت مقصودی، ناصر آقا محمدزاده، حسین استادی،
جلد 42، شماره 2 - ( 4-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: کارسینوم پاپلاری تیروئید بر خلاف بقیه سرطان ها در صورت آغاز درمان در مراحل اول پیش از بروز هر نوع متاستازی کاملا قابل درمان است. یکی از محل های شایع که سرطان ممکن است تهاجم نماید لنف نود گردنی است. براین اساس، بسیاری از جراحان پیشنهاد دایسکشن پروفیلاکتیک لنف نودهای مرکزی گردن را در این دسته از بیماران می نمایند، ولی بقیه بدلیل ریسک هایی که می تواند بر منافع این روش غالب شود با آن موافق نیستند. علی رغم وجود چندین مطالعه در این زمینه، بحث هنوز ادامه دارد. این مطالعه درنظر دارد تاثیر دایسکشن پروفیلاکتیک لنف نودهای مرکزی گردن در ممانعت از عود در بیماران مبتلا به کانسر پاپیلاری تیروئید را بررسی نماید. 

مواد و روش کار: درمجموع 122 بیمار با کانسر پاپیلاری تیروئید که در بیمارستان سینای تبریز تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، وارد مطالعه شدند. این بیماران به دو دسته مساوی 61 نفری با (گروه مورد) و بدون (گروه شاهد) دایسکشن پروفیلاکتیک لنف نودهای مرکزی گردن تقسیم شدند. عواقب کوتاه مدت (تا 10 روز بعد عمل) و بلند مدت (6 ماه بعد عمل) بین دو گروه مقایسه گردید. هیچ یک از بیماران پیش از جراحی شواهد درگیری لنف نودهای مرکزی گردن را نداشتند.

یافته ها: هر دو گروه از نظر سن (متوسط 1/46 سال در گروه مورد، 8/45 سال در گروه شاهد، 91/0=p) و جنس (10 مرد در گروه مورد، 11 مرد در گروه شاهد، 81/0=p) مشابه بودند. در گروه مورد 16 بیمار (2/26%) دچار درگیری لنف نود مرکزی گردنی در بررسی پاتولوژی بودند. سطح سرمی کلسیم در گروه مورد بلافاصله بعد از عمل بطور معنی داری بیشتر افت کرد ولی تا 6 ماه به سطح یکسان با گروه شاهد رسید. در مقایسه گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری از نظر درگیری طناب صوتی (بترتیب 9/4% در برابر 3/3%، 50/0=p)، توده راجعه (بترتیب 0% در برابر 3%، 49/0=p) یا لنفادنوپاتی ناحیه ای جدید (بترتیب 6/1% در برابر 7%، 37/0=p) وجود نداشت. هیچ یک از بیماران این مطالعه فوت نکرده یا دچار آسیب عصب راجعه نبودند.

نتیجه گیری:  دایسکشن پروفیلاکتیک لنف نودهای مرکزی گردن تاثیر معنی داری بر میزان عود عوارض کوتاه مدت/بلندمدت جراحی در بیماران دچار کانسر پاپیلاری تیروئید ندارد.


علیرضا خبیری، مهدیه بیات، بهزاد همتی،
جلد 42، شماره 2 - ( 4-1397 )
چکیده

خلاصه
سابقه و هدف: با توجه به اهمیت تشخیص سریع سم ویبریو کلرا در نمونه‌هایی مانند آب و یا غذا، در این مطالعه اقدام به طراحی و راه‌اندازی یک روش ایمنواسی برای شناسایی مستقیم سیتوتوکسین B این باکتری، با استفاده از آنتی‌بادی مرغی شده است. 
مواد و روش ها: توالی ژنی ctxB در وکتور بیانی pET28a کلون شده و سپس در باکتری BL21 (DE3) بیان گردید. پروتئین‌های نوترکیب حاصله پس از تخلیص با روش ایمنوکروماتوگرافی، به‌صورت درون ماهیچه‌ای به مرغ تزریق و آنتی‌بادی پلی‌کلونال ضد پروتئین CtxB با استفاده از پلی‌اتیلن گلیکول از زرده تخم‌مرغ تخلیص شدند. این آنتی‌بادی‌ها برای طراحی یک روش الایزای ساندویچ مورد استفاده قرار گرفتند. حساسیت آنالیتیک روش طراحی‌شده با استفاده از رقت‌های سریالی پروتئین CtxB نوترکیب مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: در ازاء هر لیتر کشت باکتری BL21 (DE3) حاوی پلاسمید دربرگیرنده ژن ctxB، 38 میلی‌گرم پروتئین نوترکیب با خلوص بیش از 95 درصد تولید گردید. تیتر آنتی‌بادی ضد CtxB در خون مرغ‌ ایمیونیزه برابر با 1 به 32.000 بود و میزان 9/50 میلی‌گرم آنتی‌بادی مرغی از هر تخم‌مرغ خالص گردید. روش الایزای طراحی‌شده با این آنتی‌بادی امکان تشخیص CtxB را تا غلظت 33 پیکوگرم بر میلی‌لیتر فراهم نمود.
نتیجه گیری و پیشنهادات:  آنتی‌بادی‌های مرغی ضد CtxB تولیدشده در این مطالعه، امکان ایجاد یک روش ایمنواسی را فراهم نمودند که با آن تشخیص سریع و با حساسیت بالای سیتوتوکسین B فراهم می‌گردد. لازم است تا در آینده کارآیی این روش جهت تشخیص سم ویبریو در نمونه‌های محیطی مانند آب و یا مواد غذایی مورد بررسی قرار گیرد.
 

نیوشا همتی بروجنی، اکرم عیدی، شهربانو عریان، پژمان مرتضوی،
جلد 44، شماره 1 - ( 1-1399 )
چکیده

چکیده:

سابقه و هدف: سیستم تولیدمثلی در شرایط در معرض قرار گرفتن با کادمیوم از طریق تغییرهای دژنراتیو در اندام¬های بیضه، اپیدیدیم و وزیکول سمینال تحت تاثیر قرار می¬گیرد. کادمیوم از طریق تولید رادیکال¬های آزاد سبب القای لیپید پراکسیداسیون در بیضه شده که در نتیجه آسیب سیستم دفاعی درون سلولی است. در طب سنتی گیاه زیرفون (Tilia platyphyllos L.) به عنوان یک داروی دیورتیک، درمان زخم معده، ضد اسپاسم و آرام¬بخش استفاده می¬شود. چندین ترکیب شیمیایی همانند ترپنوئیدها، اسیدهای فنولیک و فلاونوئیدها در گل و برگ¬های زیرفون شناسایی شده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر عصاره اتانولی گیاه زیرفون بر سمیت اکسیداتیو بیضه ناشی ازکلرید کادمیوم در موش صحرایی است. 
روش کار: در این تحقیق تجربی، موش¬های صحرایی به صورت تصادفی به 10 گروه تقسیم شدند: کنترل سالم، عصاره زیرفون (50، 100، 200 و 400 میلی¬گرم بر کیلوگرم وزن بدن دریافت خوراکی، روزانه)، کنترل نابارور (کلرید کادمیوم سه میلی¬گرم بر کیلوگرم وزن بدن دریافت خوراکی، روزانه)، عصاره زیرفون (50، 100، 200 و 400 میلی¬گرم بر کیلوگرم وزن بدن، دریافت خوراکی، روزانه) همراه با کلرید کادمیوم. در پایان آزمایش پس از 28 روز بیضه¬ها برای بررسی هیستوپاتولوژی جدا شدند. بیضه¬ها در فیکساتور بوئن قرار گرفته و مراحل آبگیری، شفاف¬سازی، آغشته¬گری به پارافین، قالب¬گیری انجام شد و تغییرهای هیستوپاتولوژیک (وضعیت لوله¬های اسپرم¬ساز، تعداد اسپرماتوسیت، اسپرماتوزوآ و اسپرماتید) با رنگ¬آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین بررسی شد. بافت بیضه توسط شاخص جانسون امتیازبندی شد. داده‌ها با آنالیز واریانس یک عاملی ارزیابی شدند.
یافته¬ها: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میانگین امتیاز جانسون به صورت معنا¬داری در حیوانات کنترل نابارور در مقایسه با کنترل سالم کاهش یافته است (001/0p<). تیمار عصاره زیرفون از تغییرهای بافتی جلوگیری کرده و به صورت معنا¬داری سبب افزایش شاخص جانسون در حیوانات نابارور شده است.  مطالعه‌های هیستوپاتولوژیک در بافت بیضه نشان داد که عصاره گیاه زیرفون به صورت معنا¬داری (001/0p<) سمیت کادمیوم را کاهش داده و از الگوی ساختاری طبیعی بافت بیضه محافظت می¬کند. 
نتیجه¬گیری: به نظر می¬رسد زیرفون به عنوان عامل آنتی¬اکسیدانی قوی در برابر سمیت بیضه ناشی از کادمیوم در موش صحرایی عمل می¬کند.

نتیجه­گیری: به نظر می­رسد زیرفون به عنوان عامل آنتی­اکسیدانی قوی در برابر سمیت بیضه ناشی از کادمیوم در موش صحرایی عمل می­کند.


صفحه 1 از 1     

Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb