جلد 29، شماره 2 - ( تابستان 1384 )                   جلد 29 شماره 2 صفحات 173-169 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


، ordookhani@erc-iran.com
چکیده:   (11781 مشاهده)

سابقه و هدف : دریافت کافی ید در نوزادان به مقدار زیادی وابسته به مقادیر ید شیر مادر می باشد .تا به حال مطالعه ای در زمینه مقادیر ید شیر مادران در ایران انجام نشده است .هدف از این مطالعه بررسی کفایت ید دریافتی در زنان شیرده در شهر گرگان است.

مواد و روشها :100 مادر شیرده در مدت دو ماه (فروردین تا خرداد 1382 (به هنگام مراجعه به بیمارستان طالقانی گرگان به صورت تصادفی انتخاب شدند .مراجعین بین 180-30 روز پس از زایمان مراجعه نموده بودند .اندازه گواتر بر اساس طبقه بندی WHO درجه بندی گردید .نمونه های ادرار mL( 3-2 (و شیر مادر mL( 10-5 (برای اندازه گیری غلظت ید با روش هضم کالتوف جمع آوری گشت .مقادیر ید ادرار و شیر مادر به ترتیب µg/L 100< و 50< به عنوان کمبود ید در نظر گرفته شد.

یافته ها :میانگین و انحراف معیار سن مادران 6/1±6/25 سال بود .گواتر درجه 1 در 43 %و درجه 2 در 8 %مادران وجود داشت .میانه (محدوده؛ فاصله اطمینان 95 (%غلظت ید ادرار µg/L 259( 519-35؛ 275-226 (بود .غلظت ید ادرار در 16 %کمتر از µg/L 100 (13 %بین µg/L 99-50 و 3 %بین µg/L 49-20 (بود .گواتر درجه 1 در 8 %و درجه 2 در 8 %مادران با غلظت ید ادرار µg/L 100< وجود داشت .هیچکدام از مادران دارای غلظت ید ادرار کمتر از µg/L 20 نبودند .میانه غلظت ید شیر مادر µg/L 5/93( 696-17؛ 137-97 (بود .غلظت شیر مادر در 19 %کمتر از µg/L 50( 13 %بین µg/L 49-35، 3 %بین µg/L 34-20 و 3 %کمتر از µg/L 20 (بود .گواتر درجه 1 و 2 به ترتیب در 11 %و 8 %مادران با غلظت ید شیر µg/L 50< شناسایی شد .بین مقادیر غلظت ید شیر و ادرار ارتباط معنی داری وجود داشت (44/0=r؛ 0001/0(p< .ارتباط معنی داری بین وجود کمبود ید و گواتر مشاهده شد (0001/0(p<.

نتیجه گیری :مقادیر ید ادرار نشان دهنده دریافت کافی ید در مادران است ولی هنوز برخی از نوزادان و شیرخواران بدلیل وجود مقادیر کم ید در شیر مادر در معرض کمبود ید قرار دارند.

واژه‌های کلیدی: ید ادرار، ید شیر، شیر مادر، گواتر، کمبود ید
متن کامل [PDF 282 kb]   (2229 دریافت)    
نوع مطالعه: عمومی | موضوع مقاله: بین رشته ای ( مدیریت آموزشی، تحقیقات آموزشی، آموزش پزشکی )
دریافت: 1382/9/7 | انتشار: 1384/3/25

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.