XML English Abstract Print


دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد ، shahrokhabady@yahoo.com
چکیده:   (666 مشاهده)
سابقه و هدف: سرطان همچنان مهم‌ترین علت مرگ بعد از بیماری‌های قلب و عروق و سوانح است. امروزه تلاش محققین برای بهره‌گیری از درمان‌هایی با حداقل عوارض جانبی و استفاده از طب سنتی و داروهای گیاهی بیشتر شده است. عنبرنسارا ماده‌ای به ظاهر بی‌ارزش جای خود را در طب سنتی پیدا کرده و در درمان بسیاری از بیماری‌ها کاربرد دارد. این مطالعه باهدف ارزیابی اثرات ضد سرطانی دود حاصل از سوختن عنبرنسارا، روی سلول‌های سرطانی کبد و بررسی تغییرات بیان ژن‌های P53 و CYP2E1 انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی ابتدا عنبرنسارا از منطقه درگز، در فصل بهار، جمع‌آوری و سپس دود حاصل از سوخت آن در پروپیلن‌گلیکول سرد جمع‌آوری گردید. مقدار دود در حلال محاسبه گردید. رده سلولی سرطان کبد (HEPG2) و رده سلولی نرمال کشت گردید. تست سمیت سلولی و مطالعات مرفولوژی انجام و مقدار IC50 محاسبه شد. جهت بررسی میزان بیان ژن‌های P53 و CYP2E1، استخراج RNA، سنتز cDNA و Real Time PCR انجام شد. نتایج توسط آزمون‌های آماری t-test و ANOVA در سطح معناداری (P<0.05) آنالیز گردید.
یافته‌ها: نتایج بررسی‌های مرفولوژیکی و تست سمیت بیانگر آن است که دود حاصل از سوخت عنبرنسارا در غلظت 5/58 میلی‌گرم در میلی‌لیتر سبب افزایش مرگ و میر سلول‌های سرطانی (IC50=48.79) در مقایسه با گروه شاهد می‌گردد (P<0.05). در بررسی بیان ژن درحالیکه غلظت 117 میلی‌گرم باعث افزایش بیان ژن‌ CYP2E1 شد، ژن P53 در غلظت 5/58 افزایش نشان داد(P<0.05).
نتیجه گیری: به نظر می‌رسد دود حاصل از سوختن عنبرنسارا دارای اثر کشندگی بر سلول‌های سرطانی کبد می‌باشد. مدت زمان و غلظت در این اثربخشی موثر است.
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: ژنتیک
دریافت: 1398/10/25 | پذیرش: 1399/6/4