جلد 43، شماره 2 - ( 4-1398 )                   جلد 43 شماره 2 صفحات 76-82 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Eskandari M, hooshmand mohghadam B, Shabkhiz F, Behjat A. Interactive Effect of Interval Training and Dark Chocolate Supplementation on Serum Levels of Apelin, Vaspine, and Body Composition in Obese Boys. Research in Medicine. 2019; 43 (2) :76-82
URL: http://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-1919-fa.html
اسکندری مژگان، هوشمند مقدم بابک، شب خیز فاطمه، بهجت آرزو. اثر تعاملی تمرین تناوبی و مصرف شکلات سیاه بر مقادیر سرمی آپلین، واسپین و ترکیب بدن پسران چاق. پژوهش در پزشکی. 1398; 43 (2) :76-82

URL: http://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-1919-fa.html


دانشگاه تهران ، shabkhiz@ut.ac.ir
چکیده:   (1099 مشاهده)
سابقه و هدف: با توجه به شیوع چاقی در بین نوجوانان و استفاده از شیو ههای مختلف تغذی های و ورزشی برای کاهش اختلا لهای متابولیکی مرتبط با افزایش بافت
چربی، پژوهش حاضر باهدف تعیین تاثیر تعاملی تمرین تناوبی طناب زنی و مصرف شکلات سیاه ) 83 درصد کاکائو( بر سطوح سرمی آپلین، واسپین و ترکیب بدن
پسران چاق انجام شد.
موادورو شها: در این مطالعه تجربی، 40 پسر چاق از میان داوطلبان به طور تصادفی در چهار گروه تمرین) n=10 (، مکمل) n=10 (، تمرین همراه با مکمل) n=10 ( و
کنترل ( n=10 )قرار گرفتند. گروه های تمرین به مدت شش هفته و هر هفته پنج روز تمری نهای طناب زنی را انجام دادند. گروه های مکمل روزانه 30 گرم شکلاتی
که حاوی 83 درصد کاکائو بود را مصرف کردند. پیش از آغاز پروتکل پژوهش و 48 ساعت پس از آخرین جلسه، ترکیب بدنی آزمودنی ها با استفاده از دستگاه
تحلیلگر بدن و نمونه های خونی برای سنجش مقادیر آپلین و واسپین گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمو نهای تی زوجی, تحلیل واریانس یک طرفه و
تعقیبی توکی در سطح 05 / P≤0 استفاده شد.
یافته ها: بعد از انجام پروتکل پژوهشی مقادیر آپلین، وزن و BMI در گروه های تمرین)به ترتیب 003 / 0، 001 / 0، 002 / p=0 (، مکمل)به ترتیب 008 / 0، 008 / 0،
p=0/003 ( و تمرین همراه با مکمل) 000 / p=0 ( کاهش داشت. این در حالی بود که مقادیر واسپین، درصد چربی و WHR تنها در گروه های تمرین)به ترتیب 007 / 0،
p=0/001 ،0/009 ( و تمرین همراه با مکمل)به ترتیب 002 / 0، 001 / 0، 004 / p=0 ( کاهش داشت.
نتیج هگیری: به نظر می رسد که انجام تمرین تناوبی هوازی از نوع طنا بزنی و مصرف شکلات سیاه حاوی 83 درصد کاکائو باعث بهبود ترکیب بدنی و کاهش
مقادیر آپلین و واسپین در پسران چاق می شود و م یتواند از بروز بیماری های مرتبط با چاقی جلوگیری کند.
متن کامل [PDF 485 kb]   (469 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی |
دریافت: ۱۳۹۷/۶/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۷/۹/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۸/۴/۲۵

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb