جلد 43، شماره 4 - ( 9-1398 )                   جلد 43 شماره 4 صفحات 210-204 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Kharat Ahari S D, Ghazalian F, Gholami M. Effect of 20 weeks of selected Cyclic Yoga style training on core muscles hypertrophy in adult women. Research in Medicine 2019; 43 (4) :204-210
URL: http://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-2031-fa.html
خراط اهری سیمین دخت، غزالیان فرشاد، غلامی ماندانا. تأثیر 20 هفته تمرینات منتخب سبک سیکلیک یوگا بر هایپرتروفی عضلات مرکزی در زنان بزرگسال. پژوهش در پزشکی. 1398; 43 (4) :204-210

URL: http://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-2031-fa.html


دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران ، phdghazalian@gmail.com
چکیده:   (2927 مشاهده)
سابقه و هدف: باتوجه به اهمیت هایپرتروفی عضلات مرکزی و آثار احتمالی سیکل های تقویت کننده این عضالت در سبک سیکلیک یوگا، هدف این پژوهش بررسی
تاثیر 20 هفته تمرینهای منتخب سبک سیکلیک یوگا بر هایپرتروفی عضالت مرکزی زنان بزرگسال بود. این پژوهش در سال 1396 در موسسه بین المللی یوگا پیام مهر واقع
در تهران انجام شد.
مواد و روشها: پژوهش به روش نیمه تجربی بر تعداد 24 آزمودنی زن در دو گروه یوگا با حداقل سه ماه تجربه یوگا( شامل 15 نفر با میانگین سنی 6/9 ± 34/7 سال
و کنترل شامل 9 نفر با میانگین سنی 1/5 ± 7/34 سال انجام شد. ابتدا اندازهگیری ضخامت عضالت پسواس، راستکننده ستونمهرهها و عضالت شکمی شامل راست،
عرضی، مایل داخلی، مایل خارجی با استفاده از دستگاه اولتراسونوگرافی انجام شد. گروه یوگا در 20 هفته، سه بار در هفته، یک ساعت در هر جلسه، به تمرینهای منتخب
سبک سیکلیلک یوگا پرداختند و گروه کنترل در این مدت فعالیت ورزشی منظم نداشتند. در پایان 20 هفته دوباره ضخامت عضالت با دستگاه اولتراسونوگرافی ثبت شد.
برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها، ابتدا درصد تغییرهای پسآزمون نسبت به پیشآزمون داخل گروهها و بین گروهها محاسبه شد. سپس از آزمون t زوجی برای مقایسه
عملکرد داخلگروهها و از آزمون t مستقل برای مقایسه عملکرد بین گروهها استفاده شد.
یافتهها: در مقایسه با گروه کنترل، گروه یوگا، تفاوت معنا داری را در افزایش ضخامت عضالت شکمی راست )درصد 1/19 ،)عرضی )درصد8/16 ،)مایل داخلی
)درصد9/9 ،)مایل خارجی)درصد2/15 ،)عضالت پسواس )درصد3/9 )و راستکننده ستون مهرهها )درصد1/5 )نشان دادند. (001/0 < P(
 نتیجه گیری: به نظر میرسد که دو سیکل تقویت کننده عضالت مرکزی سبک سیکلیک یوگا، تاثیر مثبتی بر هایپرتروفی این گروه عضالنی دارد.
متن کامل [PDF 470 kb]   (1621 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی |
دریافت: 1398/2/16 | پذیرش: 1398/2/28 | انتشار: 1398/9/30

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb