XML English Abstract Print


گروه زیست شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران ، maryam_tehranipour@mshdiau.ac
چکیده:   (680 مشاهده)
ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ: دیابت نوع 1 یا دیابت قندی وابسته به انسولین به دلیل فقدان ترشح انسولین ناشی از تخریب سلولهای بتا پانکراسی ایجاد می شود. جنس perovskia-L متعلق به تیره ی نعناعیان با نام فارسی برازمبل دارای اثرات فارماکولوژیکی مانند ضد درد، ضد التهاب، درمان عفونت و غیره است. این مطالعه بمنظور بررسی اثر عصاره گیاه برازمبل بر میزان قند خون و فاکتورهای بیوشیمیایی خون در رت های دیابتی نر انجام شد.
مواد و روش­ها: در این مطالعه تجربی از 60 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار باوزن 250 – 200 گرم که بطور تصادفی در 10 گروه 6 تایی شامل : کنترل، سالم دریافت کننده گلی بن گلامید، سالم تحت تیمار با 150 و 300 و 600 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره گیاه برازمبل، شاهد دیابتی (هیپرگلیسمی)، کنترل مثبت (هیپرگلیسمی تحت درمان با داروی گلی بن گلامید)، هیپرگلیسمی تحت درمان  با 150 و 300 و 600 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره گیاه برازمبل ، تقسیم شدند. پس از 14 روز گاواژ نمونه ها، از حیوانات نمونه های خونی گرفته و فاکتورهای بیوشیمیایی خون مانند گلوکز، انسولین، تری گلیسیرید، کلسترول وکلسترول- LDLمورد سنجش قرار گرفت.
یافته ها: نتایج  نشان داد که عصاره هیدروالکلی برازمبل میانگین گلوکز در گروه دیابتی را از 11±234   به 5 ± 140 در گروههای دیابتی تحت درمان و میانگین کلسترول را از 2±114 به 5±80 ومیانگین تری گلیسرید را از 3± 114 به 14± 70 و LDL را از 2 ±82  به 5 ± 44 کاهش داد.عصاره هیدروالکلی برازمبل به طور معنی داری باعث مهار افزایش سطح گلوکز p<0.001 ، تری گلیسیرید p<0.001  ، کلسترول p<0.001 شده است و کاهش چشمگیری در سطح LDL در موش های دیابتی تحت درمان در مقایسه با حیوانات دیابتی بدون درمان  مشاهده شد.
 
نتیجه­گیری: به نظر میرسد که که عصاره هیدروالکلی برازمبل دارای اثر کنترلی بر قند خون و تعدیل کنندگی بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون در حیوانات دیابتی بوده و احتمالا در درمان دیابت موثر خواهد بود.
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: فیزیولوژی
دریافت: 1398/4/21 | پذیرش: 1399/4/3

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb