XML English Abstract Print


دانشگاه رازی ، drp.rahimi@gmail.com
چکیده:   (198 مشاهده)
سابقه و هدف: سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی (SSCs) مدلی عالی برای کمک به درک بیشتر روند تمایز، رشد و عملکرد بیضه‌ها می‌باشد و در نتیجه امکان استفاده بیشتر از این سلول‌ها در درمان نازایی، تولید حیوانات تراریخته و داروهای نوترکیب را فراهم می‌کنند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات غلظت‌های مختلف ملاتونین بر القاء کلونی‌زایی SSCs است.
مواد و روش‌ها: سلول‌های اسپرماتوگونی از بیضه  بره‌های نابالغ با استفاده از هضم آنزیمی دو مرحله‌ای استخراج گردید و سپس به مدت 10 روز در 3 گروه شامل گروه‌ شاهد (کشت ساده در محیط پایه DMEM حاوی 1٪ آنتی بیوتیک و 5٪ سرم گوساله جنینی(FBS) ) و تیمارهای  1 و 2 ( به ترتیب کشت در محیط کشت پایه مذکور توام با اضافه کردن 1 میکرومول و 1 نانومول ملاتونین) کشت شدند. تعویض محیط کشت هر 72 ساعت یکبار انجام شد و همزمان تعداد و قطر کلونی‌ها با استفاده از میکروسکوپ معکوس ارزیابی شد.
نتایج: ماهیت بنیادینگی سلول‌های اسپرماتوگونی با استفاده از رنگ‌آمیزی ایمنوسیتوشیمی علیه آنتی‌ژن PGP9.5 تائید گردید. تعداد و مساحت کلونی‌های اسپرماتوگونی در روز هفتم کشت در تیمار 1 به طور معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد بود (05/0P<) .
نتیجه‌گیری: یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که افزودن ملاتونین با دوز 1 میکرومول تاثیر مثبتی بر القاء کلونی‌زایی سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی در محیط آزمایشگاه دارد.
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: علوم سلولی( سلولی مولکولی، سلول های بنیادی)
دریافت: 1398/6/3 | پذیرش: 1398/9/19 | انتشار: 1399/4/7

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb