XML English Abstract Print


، ztahmasebifard@yahoo.com
چکیده:   (540 مشاهده)
سابقه و هدف:
سرطان پستان شایع­ترین سرطان در زنان بوده و در 32% از موارد سرطان زنان دیده می­شود. پلی مورفیسم­های برخی از ژن­ها، از عوامل دخیل در بسیاری از بیماری­ها مثل سرطان پستان معرفی شده­اند. آنزیم  COMT یکی از آنزیمهای دخیل در متابولیسم استروژن است که با تغییر اسید آمینه والین به متیونین، کاهش سه الی چهار برابری در فعالیت داشته و می تواند در خطر بروز سرطان پستان دخیل باشد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط پلی­مورفیسم Val158Met از ژن COMT با سرطان پستان گروهی از زنان ایرانی بود.
مواد و روش­ها:
در این مطالعه موردی-شاهدی، 96 بیمار مبتلا به سرطان پستان و 96 فرد سالم زیر نظر پزشک متخصص انتخاب شدند. DNAی گلبولهای سفید آنها، به روش نمک اشباع استخراج شد و ژنوتایپ افراد مورد مطالعه با تکنیک RFLP –PCR تعیین شد. داده­های بدست آمده با آزمونهای آماری کای دو و رگرسیون لوجستیک بررسی شدند.
یافته ها:
با رگرسیون لوجستیک مشخص شد که ژنوتایپ موتانت AA بین دو گروه مورد مطالعه رابطه آماری معناداری داشت و همبستگی مثبتی بین این پلی مورفیسم و سرطان پستان مشاهده شد. بررسی مدلهای ژنتیکی غالب و مغلوب هم مشخص کرد که این پلی­مورفیسم با خطر ابتلا به سرطان پستان مرتبط است و به ترتیب 1/3 و 8/2 برابر شانس ابتلا به سرطان پستان را در مقایسه با افراد شاهد افزایش می­داد. حاملین الل A بمیزان 3 برابر شانس بیشتر برای مبتلا شدن به سرطان پستان داشتند. دو گروه از نظر میانگین سنی و متغیر مصرف سیگار رابطه آماری معناداری نداشتند.
نتیجه گیری:
بنظر می­رسد این پلی­مورفیسم با خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان ایرانی مرتبط است و می­توان حضور آلل A را به عنوان یکی از عوامل افزایش دهنده خطر ابتلاء به سرطان پستان در نظرگرفت.
 
واژه‌های کلیدی: سرطان پستان، پلی‌مورفیسم، ژن COMT، RFLP
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: ژنتیک
دریافت: 1398/7/30 | پذیرش: 1399/3/27

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb