XML English Abstract Print


دنشگاه آزاد اسلامی ، Arezoo.alaee@yahoo.com
چکیده:   (533 مشاهده)
سابقه و هدف :  با توجه به شایع بودن واریس زیر زبانی به ویژه در سالمندان و اهمیت مطالعات اتیولوژیک و این که گزارش شده احتمالا وجود واریس پا با بروز واریس زیر زبانی نقش دارد[U1]  لذا این تحقیق روی سالمندان مبتلا به واریس زیر زبانی و گروه شاهد آنها درآسایشگاه سالمندان کهریزک البرز در سال 1397 انجام گرفت.لذا این تحقیق روی سالمندان مبتلا به واریس زیر زبانی و گروه شاهد آنها درآسایشگاه سالمندان کهریزک البرز در سال 1397 انجام گرفت.
مواد و روش ها : تحقیق به روش مورد_شاهدی انجام گرفت و با مراجعه به آسایشگاه کهریزک البرز و ارائه معرفی نامه موافقت مسئولان آسایشگاه اخذ شد. لیست سالمندان بالای 60 سال تهیه و با مراجعه به تک تک سالمندان پس از توجیه طرح و کسب رضایت آگاهانه آنها مورد بررسی قرار گرفتد
 گروه مورد افرادی بودند  که مبتلا به واریس زیرزبانی بودند و گروه شاهد افرادی بودند که اولاً: واریس زیرزبانی نداشتند و ثانیاً از نظر سن و جنس و مصرف سیگار  فشار خون و پروتز دندانی مشابه نمونه مورد بودند. ،
تشخیص واریس زبانی با بررسی کلینیکی و مطابق روش استاندارد انجام گرفت.. تعیین مواجهه از طریق مصاحبه و معاینه در فضای امن انجام گرفت سپس نقش واریس پا با واریس زیرزبانی با آزمون کای دو مورد قضاوت آماری قرار گرفت
 یافته ها :تحقیق روی تعداد 109 نفر مبتلا به واریس زیر زبانی و 109 نفر گروه شاهد آنها انجام گرفت. افراد دو گروه باهم مشابه بودند ویا اختلاف معنا داری نداشتند. میزان مواجهه با  واریس پا در گروه مورد 67 نفر (61 درصد) و در گروه شاهد 49 نفر (45 درصد) بود.(025/0P<)
نتیجه گیری: به نظر می رسد که مبتلایان به واریس زیر زبانی در مواجهه بیشتری از نظر واریس پا باشند .
 
واژه‌های کلیدی: واریس پا، واریس زیرزبانی، سالمند
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: جراحی (عمومی، اطفال، عروق، توراکس، ترمیمی، فک و صورت )
دریافت: 1399/3/24 | پذیرش: 1399/4/9

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb