جلد 42، شماره 2 - ( 4-1397 )                   جلد 42 شماره 2 صفحات 100-105 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه الزهرا تهران ، Hosseinian@alzahra.ac.ir
چکیده:   (2665 مشاهده)
سابقه و هدف: یکی از مهم­ ­ترین سازه­ های روانشناختی در حوزه­ های مختلف سلامت از جمله بهداشت باروری، خودکارآمدی است. از اینرو وجود یک ابزار مناسب و معتبر برای اندازه گیری خودکارآمدی در افرادی که با چالش ناباروری و درمان آن روبرو می­شوند، ضروری به نظر می­ رسد. پژوهش حاضر با هدف بررسی شاخص­ های روان سنجی مقیاس خودکارآمدی ناباروری(ISE) در بین زنان نابارور ایرانی صورت گرفت.
مواد و روش: تعداد 203 زن با تشخیص ناباروری که به کلینیک تخصصی ناباروری خصوصی مراجعه کرده بودند و از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، به مجموعه پرسشنامه­ های ISE، استرس ناباروری(FPI)، افسردگی بک (BDI-2) و راهبردهای مقابله با استرس(CISS)  پاسخ دادند. به منظور بررسی پایایی مقیاس از روش همسانی درونی استفاده شد و آلفای کرونباخ محاسبه گردید. جهت بررسی روایی همگرا، از پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس و جهت روایی واگرا از پرسشنامه­ های استرس ناباروری و افسردگی بک استفاده شد. هم چنین به منظور بررسی روایی سازه مقیاس ISE از تحلیل عامل اکتشافی با روش تحلیل مولفه­­ های اصلی استفاده گردید.
یافته­ ها: همسانی درونی مقیاس ISE بر حسب ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب الفای کرونباخ برابر با 90/0به دست آمد. نتایج تحلیل عامل اکتشافی، همانند نسخه اصلی وجود یک عامل را برای مقیاس  ISE تایید کرد. روایی همگرای مقیاس با پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس محاسبه شد و ضریب همبستگی به دست آمده از نظر آماری در سطح 01/ 0 معناداربود. روایی واگرای مقیاس ISE با پرسشنامه­ های افسردگی بک و استرس ناباروری محاسبه شد و همبستگی منفی معناداری بین مقیاس ISE با پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه استرس ناباروری نشان داده شد.
نتیجه گیری: به این ترتیب یافته های پژوهش حاضر نشان داد که مقیاس ISE، معیار قابل اعتماد و معتبری برای ارزیابی خودکارآمدی در میان زنان ایرانی که تحت درمان ناباروری قرار دارند، می باشد. این مقیاس از روایی و پایایی بالایی برخوردار است و می تواند به عنوان یک ابزار خودسنجی مفید برای تحقیقات بالینی و مشاوره روانشناختی مورد استفاده قرار گیرد.
 
متن کامل [PDF 439 kb]   (1562 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی |
دریافت: 1396/8/7 | پذیرش: 1396/12/5 | انتشار: 1397/4/23