جلد 44، شماره 2 - ( 3-1399 )                   جلد 44 شماره 2 صفحات 359-352 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه ژنتیک، دانشکده علوم و فناوری های نوین، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، f8forouzesh@gmail.com
چکیده:   (2464 مشاهده)
چکیده:
سابقه و هدف: سرطان کولورکتال یکی از شای عترین سرطان ها و عامل مرگ بر اثر سرطان در جهان است. دگزامتازون، یک داروی گلوکوکورتیکوئیدی و دارای خواص ضد تکثیری و ضد التهابی است که قادر به مهار رشد و القا آپوپتوز در رده های سلولی سرطان میلوما انسانی است. هدف از این تحقیق تعیین اثر این دارو روی رده سلولی HT-29 سرطان کولورکتال انسانی با تکیه بر روی بیان ژن های مسیر خارجی آپوپتوزی ) Fas و FasL ( و بیان ژن های مسیر داخلی آپوپتوزی Bax و Bcl-2 است.
مواد و روش ها: تحقیق به روش تجربی انجام شد. پس از کشت رده سلولی HT-29 ، سلول ها تحت تیمار با غلظت های مختلف دگزامتازون ) 1/ 0 میکرومول الی 1000 میکرومول( و زمان های مختلف ) 24 ، 48 و 72 ساعت( قرار گرفتند. بررسی سمیت با تست MTT ارزیابی و IC50 تعیین شد. برای بررسی کمی تغییر بیان رونوشت ژ نهای Fas/FasL و RNA ،Bax/Bcl-2 ، از سلول های تیمار شده و تیمار نشده استخراج شد و پس از سنتز cDNA ، بیان رونوشت ژن ها توسط quantitative Real time-PCR ارزیابی و آنالیز داده ها با استفاده از روش لیواک سنجیده شد.
یافته ها: دگزامتازون در غلظت 1000 میکرومول به کاهش سلول های زنده در هر سه بازه زمانی 24 ، 48 و 72 ساعت منجرشده است، اما این غلظت بعد از 48 ساعت انکوباسیون به عنوان IC50 تعیین شد. پس از تیمار سلول ها در غلظت IC50 ، سطح بیان رونوشت ژ نهای Fas و FasL در مقایسه با سلول های تیمار نشده تغییر معنا دار مشاهده نشد( p <0.05 ). در حالی که سطح بیان رونوشت ژ نهای Bax و Bcl-2 به طور معنا دار در مقایسه با سلول های تیمار نشده به ترتیب افزایش و کاهش یافت( p <0.05 ). دگزامتازون به روش وابسته به دوز و زمان روی رده سلولی HT-29 سرطان کولورکتال انسانی اعمال اثر کرده است.
نتیجه گیری: دگزامتازون می تواند سبب مهار رشد در رده سلولی HT-29 سرطان کولورکتال انسانی و همچنین به القا آپوپتوز از طریق مسیر داخلی منجر شود، درحالی که تاثیری روی القا آپوپتوز از طریق مسیر خارجی ندارد. بنابراین تیمار رده سلولی HT-29 سرطان کولورکتال انسانی با غلظت معینی از دگزامتازون میتواند بیان ژن های دخیل در مسیر داخلی آپوپتوز را در راستای مرگ برنامه ریزی سلول تغییر دهد.

متن کامل [PDF 2235 kb]   (931 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: ژنتیک
دریافت: 1398/1/23 | پذیرش: 1398/4/23 | انتشار: 1399/3/31

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.