XML English Abstract Print


گروه زیست شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران ، maryam_tehranipour@mshdiau.ac.ir
چکیده:   (213 مشاهده)
سابقه و هدف: حافظه و یادگیری از مهمترین فرآیند های رفتاری هستند که در عالی ترین سطوح عملکردی سیستم عصبی مرکزی رخ می‌دهند .پروبیوتیک‌ها از طریق کاهش آسیب‌های التهابی و افزایش سطح آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان مانند سوپراکسیددیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز، استرس اکسیداتیو را مهار می‌کنند. لذا هدف از این مطالعه بررسی اثر پروبیوتیک Bifido bacterium bifidum بر دانسیته نورونی هیپوکامپ در رت های آلزایمری است.
روش بررسی: در این تحقیق تجربی تعداد 30 رت نر نژاد ویستار با وزن حدود 200 تا 250 گرم تهیه شد و به طور تصادفی به 5 گروه کنترل، آلزایمری و 3 گروه تیمار تقسیم شدند. جهت القای آلزایمر، استروپتوزوتوسین با دوز  دوز 5 میلی‌گرم/ کیلوگرم حجم 5 میکرولیتر در هر بطن جانبی موش به روش استریوتاکسی تزریق شد. در گروه های تیمار هم زمان با تزریق STZ به مدت 21 روز به صورت درون صفاقی پروبیوتیک با دوزهای ml/CFU6-10، 7-10، 8-10 تزریق شد. پس از 21 روز رت‌ های تیمار شده با رامپون و کتامین بیهوش و پس از انجام متد پرفیوژن، مغز از جمجمه خارج و در فرمالین نمکی10% قرار گرفت. پس از طی مراحل پاساژ بافتی از مغز برش های هفت میکرونی تهیه شد و با آبی تولوئیدین و اریتروزین رنگ آمیزی شدند. از نواحی CA1, CA2, CA3 DG عکسبرداری و به طریق دایسکتور و متد استریولوژی دانسیته نورونی محاسبه و نتایج گروه ها با استفاده از ANOVA با هم مقایسه شدند.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که در گروه های تیمار شده با پروبیوتیک Bifido bacterium bifidum در تمام مناطق هیپوکامپ دانسیته نورونی نسبت به گروه آلزایمری افزایش (معنی دار 001/0p<) داشته است.
نتیجه گیری: به نظر میرسد که پروبیوتیک Bifido bacterium bifidum با داشتن اثرات ضد التهابی و آنتی اکسیدانتی توانسته از ضایعات سیستم عصبی ممانعت کند.
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: فیزیولوژی
دریافت: 1399/5/10 | پذیرش: 1401/1/31

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb