جلد 43، شماره 1 - ( 6-1398 )                   جلد 43 شماره 1 صفحات 14-8 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

afsordeh K, ranjbar R, alizadeh A. Effect of aerobic training and vitamin D supplements on fatty liver and lipid profiles in women with fatty liver. Research in Medicine. 2019; 43 (1) :8-14
URL: http://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-1905-fa.html
افسرده کلثوم، رنجبر روح اله، علی زاده علی اکبر. اثر تمرین هوازی و مکمل ویتامین D بر کبد چرب و نیم رخ لیپیدی زنان مبتلا به کبد چرب. پژوهش در پزشکی. 1398; 43 (1) :14-8

URL: http://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-1905-fa.html


دانشگاه شهید چمران اهواز ، ranjbar.ranjbar9@gmail.com
چکیده:   (6097 مشاهده)
سابقه و هدف: کبد چرب یکی از رای جترین بیماری های کبدی قرن حاضر است که در آن تعادل لیپیدهای خون به هم می خورد. هدف از مطالعه کنونی تعیین
تأثیر تمرینات هوازی و مکمل ویتامین D بر کبد چرب و نیمرخ لیپیدی است که در زمستان سال 1395 در شهر دهلران انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی 40 زن دارای کبد چرب درجه I تا III در شهر دهلران به طور تصادفی به گرو ههای 10 نفره با میانگین وزن ( 8/ 5± 5/ 81 )
و BMI≥ 30 در چهار گروه؛ تمرین هوازی و مکمل ویتامین D )گروه ترکیبی(، گروه تمرین هوازی، گروه مکمل ویتامین D و گروه کنترل تقسیم شدند. گرو ههای
ورزشی به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته تمرین هوازی بر روی نوار گردان با 60 درصد ضربان قلب بیشینه به مدت 45 دقیقه پرداختند. گروه های مکمل هر
هفته 50 هزار واحد بین المللی ویتامین D دریافت کردند. نمون ههای خون برای اندازه گیری نیمرخ لیپیدی و آنزیم های کبدی و سونوگرافی برای اندازه گیری پارانشیم
کبدی 48 ساعت قبل و بعد از برنامه تمرین در دو مرحله پیش و پس آزمون به عمل آمد. از آمار توصیفی برای تعیین میانگین و انحراف معیار هر متغیر و از آزمون
شاپیرو-ویلکز، برای تعیین توزیع طبیعی داده ها استفاده شد. برای بررسی تغییرات بین گروهی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد و در صورت معنا داری برای
مقایسه دوبه دو گروه ها از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.
یافت هها: آنزیم های کبدی در گروه ترکیبی و گروه تمرین هوازی به طور معنا داری نسبت به گروه های کنترل و مکمل ویتامین D تفاوت داشت
P<0/05) (ALP=0/001, ALT=0/014, AST=0/000) )با وجود این، بین دو گروه ترکیبی و تمرین تفاوت معناداری مشاهده نشد( 05 / P›0 ). پارانشیم کبد در گروه ترکیبی
به طور معنا داری نسبت به سایر گرو هها کاهش یافت ( 05 / P=0/000) (P<0 ). مقادیر تری گلیسیرید و LDL گروه ترکیبی نسبت به سایر گرو هها کاهش معنا داری پیدا
کرد( 05 / LDL=0/011, TG=0/015) )(P<0 ). با این حال، در شاخص HDL و کلسترول اختلافی بین گروه ها مشاهده نشد ( 05 / .(HDL= 0/148, COLE=0/591) (P>0
نتیج هگیری: مکمل یاری ویتامین D همراه با تمرین هوازی می تواند تأثیر مضاعفی بر سطوح آنزیم های کبدی، پارانشیم کبد و همچنین شاخص های تری گلیسیرید
و LDL زنان مبتلابه کبد چرب داشته باشد.
متن کامل [PDF 556 kb]   (1522 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی |
دریافت: 1397/5/1 | پذیرش: 1397/10/2 | انتشار: 1398/1/31

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb