XML English Abstract Print


دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات ، naji_mahtab@yahoo.com
چکیده:   (561 مشاهده)
مقدمه: میکروارگانیسم های موجود در سویا بر روی سلامت انسان اثرات مفید بسیار زیادی دارند. از میکروارگانیسم های مفید در سویا می توان به لاکتوباسیل ها Lactobacillus)) اشاره کرد. هدف از این مطالعه، بررسی خاصیت ضد میکروبی لاکتوباسیلوس های جداسازی شده از سویا بر روی باکتری های اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس بوده است.
مواد و روش ها: ابتدا سویا  با مارک های متفاوت خریداری شد. سپس 10 گرم از آن در 50 میلی لیتر آب لوله کشی وارد شد.. سپس تست کاتالاز و اکسیداز بر روی کلنی های ظاهر شده انجام شد. تست تخمیر قند های مختلف و خاصیت ضد میکروبی باکتری های ایزله شده بر روی اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام مطالعات مولکولی، DNA استخراج شده، همراه با پرایمر های اختصاصی، عمل PCR ، برای مشاهده ژن خاصیت ضد میکروبی لاکتوباسیلوس ها  انجام شد.
نتایج: از 32 لاکتوباسیلوس ایزوله شده از 16 مارک متفاوت سویا، (بیشترین فراوانی مربوط به لاکتوباسیلوس پلانتاروم با 8/21% و کمترین فراوانی مربوط به لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیوس پانتریس هر کدام با  125/3%)  بدست آمد. که همگی واجد خاصیت ضد میکروبی بر علیه باکتری های اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس  بودند. باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم، دارای هاله عدم رشد بزرگتری نسبت به بقیه گونه ها بود. تمام نمونه های بررسی شده در تست PCR، تشکیل باند دادند.
بحث : استفاده از دانه های سویا از نظر غذایی برای تغذیه انسان مفید است. از دانه های سویا حاوی لاکتوباسیلوس هایی که خاصیت ضد میکروبی دارند را می توان در آینده در صنایع غذایی و دارویی برای سلامتی انسان و حیوانات بکاربرد.
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: میکروب‌شناسی
دریافت: 1398/4/9 | پذیرش: 1399/7/23

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb