جلد 26، شماره 1 - ( بهار 1381 )                   جلد 26 شماره 1 صفحات 3-7 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

احمد اسماعیل زاده ، رضا غیاثوند ، هادی عبدالله زاد ، مهرداد شعاع کاظمی ، خدیجه رحمانی . رابطه بین میزان کلسیم ردیافتی با پره اکلامپسی و پر فشاری دوران بارداری . پژوهش در پزشکی. 1381; 26 (1) :3-7

URL: http://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-198-fa.html


چکیده:   (7676 مشاهده)

سابقه هدف : پر فشاری ناشی از بارداری و پرهکلامپسی یکی از عوارض دوارن بارداری است که بعد از هفته بیستم بارداری رخ می دهد و می تواند منجر به عوارضی چون زایمان زودرس، وزن کم هنگام تولد و... گردد. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین دریافت پایین کلسیم با بروز پره اکلامپسی و پرفشاری در دوران بارداری می باشد.

مواد و روشها : این مطالعه مقطعی بر روی 95 زن باردار انجام شد. در این مطالعه پرفشاری ناشی از بارداری بصورت داشتن فشار سیستولیک mmHg 140 ؟ و یا فشار دیاستولیک mmHg 90 ؟ در دو اندازه گیری متوالی و پره اکلامپسی بصورت داشتن پر فشای خون به اضافه ادم و آلبومینوری (1+) تعریف شد. افراد مورد مطالعه در 3 گروه پره اکلامپتیک (32 = n)، پرفشار (33 = n) و شاهد (30 = n) قرار گرفتند. به منظور ارزیابی کلسیم دریافتی افراد مورد مطالعه، از یادآمد 24 ساعته خوراک برای 2 روز و پرسشنامه تکرر مصرف مواد غذایی برای سه ماه استفاده شد و برای مقایسه متغیرهای کمی و کیفی بین گوهها از آنالیز واریانس، روش Tukey HSD و chi-square استفاده گردید.

یافته‌ها : تحقیق نشان داد که دریافت کلسیم در تمام افراد شکت کننده پایین تر از RDA قرار دارد. میانگین دریافت کلسیم در افراد گروه پرهاکلامپتیک، پرفشار و شاهد به ترتیب 940، 880 و 1020 میلی گرم بود. کلسیم ردیافتی افراد پره اکلامپتیک از لحاظ آماری تفاوت معنی داری با گروه شاهد نشان نداد (1/0 < p). اما این تفاوت برای افراد دارای پرفشاری ناشی از بارداری معنی دار بود (01/0 > p). همچنین کلسیم دریافتی، رابطه معنی داری با پرفشاری بارداری نشان داد (01/0 > p 82/0 = r) ولی با پره اکلامپسی رابطه معنی داری نشان نداد (05/0 < p).

نتیجه گیری و توصیه‌ها : یافته های این تحقیق حاکی از آن است که پایین بودن کلسیم دریافتی در دوران بارداری می تواند خطر بروز پر فشاری ناشی از بارداری را افزایش دهد، ولی با بروز پره اکلامپسی رابطه ای ندارد.

متن کامل [PDF 190 kb]   (1684 دریافت)    
نوع مطالعه: عمومی | موضوع مقاله: بین رشته ای ( مدیریت آموزشی، تحقیقات آموزشی، آموزش پزشکی )
دریافت: 1381/10/12 | انتشار: 1380/12/24

Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb