جلد 36، شماره 5 - ( 12-1391 )                   جلد 36 شماره 5 صفحات 36-42 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس ، mohammad.doleh@yahoo.com
چکیده:   (8120 مشاهده)
چکیده سابقه و هدف: یکی از ارکان مهم تامین سلامت یک جامعه، آب شرب ارائه شده به آن جامعه است. هدف از این مطالعه بررسی کیفیت آب ورودی و خروجی به دستگاه‌های آب شیرین کن شهر قشم با فرآیندهای اسمز معکوسRO) Reverse Osmosis,) و تبخیر ناگهانی چند مرحله‌ای (Multistage Flash, MSF) و مقایسه کیفی آب خروجی از این دو فرآیند با استانداردهای ملی و بین المللی آب آشامیدنی بود. روش بررسی: این مطالعه توصیفی- مقطعی به مدت 7 ماه، از آذر 1390 تا خرداد 1391، از طریق نمونه برداری با فاصله 2 ماه یکبار از آب ورودی و خروجی به دستگاههای آب شیرین کن شهر قشم با فرآیندهای اسمز معکوس و تبخیر ناگهانی چند مرحله‌ای انجام گرفت. پارامترهای سختی کل، هدایت الکتریکی(EC)، کل جامدات محلول(TDS)، کدورت، دما، pH، فلوئور، نیترات، نیتریت، کلرور، سولفات و در نهایت پارامترهای میکروبی (میزان کل کلیفرم، کلیفرم مدفوعی) بررسی شدند. تحلیل داده‌ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 و با آزمون T زوجی انجام گرفت. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که به جز غلظت سختی کل و فلوئور که در آب خروجی هر دو فرآیند کمتر از حد مطلوب بوده و کلرور که در فرآیند اسمز معکوس بالاتر از حد مجاز است، غلظت سایر پارامترهای شیمیایی و فیزیکی مورد مطالعه در هر دو فرآیند در محدوده قابل قبول است. هم چنین در آب خروجی هر دو فرآیند، آلودگی میکروبی کلیفرم مشاهده نگردید. نتیجه‌گیری: با توجه به پایین بودن غلظت فلوئور و سختی کل در هر دو فرآیند، باید از طریق فلوئورزنی و اضافه کردن ترکیبات کلیسم و منیزیم این امر جبران گردد؛ مهم‌تر اینکه هر دو فرآیند قابلیت بالایی در تهیه آب آشامیدنی سالم در مقایسه با استانداردهای کیفی دارا می باشند. واژگان کلیدی: کیفیت آب، شهر قشم، اسمزمعکوس، تبخیر ناگهانی چند مرحله‌ای، دستگاه آب شیرین کن.
متن کامل [PDF 296 kb]   (5234 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: بین رشته ای ( مدیریت آموزشی، تحقیقات آموزشی، آموزش پزشکی )
دریافت: 1392/1/28 | پذیرش: 1392/2/11 | انتشار: 1392/2/11