XML English Abstract Print


دانشگاه شهید بهشتی ، dr.zahra.salarinezhad@gmai.com
چکیده:   (181 مشاهده)
مقدمه : آدنومای هیپوفیز حدود 12-15 % تومورهای داخل مغزی را شامل میشود . اختلال بینایی به طور معمول شایعترین علامت آبجکتیو در این ضایعات است. Diffusion Tensor Imaging یک نوع MRI است که به بررسی مسیرهای ماده سفید می پردازد. در این مطالعه هدف ما استفاده از DTI برای ارزیابی کمی این اختلال بینایی و استفاده از آن برای پیش بینی بهبود بینایی می باشد به خصوص بررسی آن در جامعه ایرانی که تا اکنون بررسی نشده است.
مواد و روش بررسی : در این مطالعه تجربی از نوع مقایسه before and after treatment , 20 بیمار مبتلا به ماکروآدنومای هیپوفیز که شکایت از مشکلات بینایی داشتند ,مورد معاینه قرار گرفته که سپس تحت عمل جراحی اندونازال اندوسکوپی (ETSS) در بین سالهای 1397 تا 1400 قرار گرفتند. بیماران تحت بررسی با Conventional MRI , DTI و معاینات نوروافتالمولوژی در دو دوره یعنی قبل از عمل و سپس سه ماه بعد از عمل جراحی قرار گرفتند. در این مطالعه اثر سایز , سن بیمار و مدت علایم بر روی بهبود بینایی نیز ارزیابی شد. تمام یافته ها توسط آزمون SIGN TEST انجام شد.
یافته ها : از 20 بیمار تعداد 9 (45%) زن و 11 (55%) مرد بودند. میانگین سنی کل بیماران برابر با 39 ± 13 با دامنه 16 تا 60 سال می باشد. میانگین سایز تومور بیماران برابر با 9.24 ± 4.59 با دامنه 02/4 تا 03/21 میلیمتر است. بطور میانگین بیماران 18.6 ± 12.9 هفته علامت دار بودند. همه پارامترها یعنی FA و MD در DTI و MD در پریمتری بهبود بینایی و کاهش میزان آسیب مسیر بینایی را در بعد از عمل نسبت به قبل از عمل نشان می دهند. میزان FA با MD در پریمتری رابطه معکوس داشت.
نتیجه گیری : این تحقیق نشان داد که بعد از عمل جراحی ETSS همه پارامترهای بینایی ما نسبت به قبل عمل بهبود داشتند که یافته های حاصل از DTI نیز همین بهبود را نشان داد پس DTI به عنوان وسیله ای برای ارزیابی کمی اختلال بینایی به خصوص نقص میدان بینایی قابل استفاده است و از بین دو معیار FA و MD طبق یافته های به دست آمده , FA بیشترین ارتباط با سایز تومور و میزان نقص میدان بینایی دارد. FA در قبل از عمل جراحی میتواند به عنوان یک معیار جهت پیش بینی میزان بهبود بینایی بعد از عمل جراحی مورد استفاده قرار گیرد.
     
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: جراحی اعصاب
دریافت: 1400/9/7 | پذیرش: 1401/3/28

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb