XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ، Atiye.safarzadeh@gmail.com
چکیده:   (214 مشاهده)
سابقه و هدف: افراد مبتلا به هراس اجتماعی در مقایسه با افراد عادی از عزت‌نفس پایین‌تری برخوردار هستند. درمان و مداخله رایج این مشکل مدیریت استرس بر اساس رویکرد شناختی رفتاری است. بدین منظور در پژوهش حاضر هدف تعیین اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر عزت‌نفس دانشجویان مبتلا به هراس اجتماعی می­باشد.
مواد و روش­ها: پژوهش حاضر، طرح آزمایشی همراه با پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل است. سی و دو نفر از دانشجویان مبتلا به هراس اجتماعی دانشگاه شاهد با بیشترین نمره در آزمون هراس اجتماعی (SPIN) از طریق نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. نمونه پژوهش پس از همگن شدن، به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شده و با استفاده از مقیاس‌های هراس اجتماعی (SPIN) و عزت­نفس (SERS) قبل و بعد از مداخله مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایش، تحت آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری، طی 10 جلسه هفتگی قرار گرفت و گروه کنترل در انتظار بودند. نتایج به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس و با به‌کارگیری نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
یافته­ ها: در این پژوهش 16 نفر در گروه آزمایش و 16 نفر در گروه کنترل حضور داشتند (همه اعضا دختر بودند).  هیچ یک از دانشجویان مداخله را ترک نکردند. تحلیل کوواریانس نشان داد که با کنترل تفاوت­های بین دو گروه در قبل از مطالعه، اختلاف معناداری بین نمره نهایی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل وجود دارد. آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی -رفتاری باعث افزایش عزت­نفس کلی از 17.05±84.62 به 24.13±243.68 (0.001P<) و کاهش هراس اجتماعی از 6.99±53.56 به 2.4±47.5 (0.001P<)  در گروه آزمایش شد.
نتیجه­ گیری: به نظر می رسد که روش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری می‌تواند به عنوان یک مهارت مؤثر در درمان هراس اجتماعی دانشجویان به کار گرفته شود.
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1400/10/26 | پذیرش: 1401/3/10

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb