جلد 42، شماره 1 - ( 1-1397 )  

View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS

بررسی تاثیر ریتم شبان هروزی بر ترشح آدرنالین و نورآدرنالین و ارتباط آن با میزان موبیلیزاسیون سلو لهای بنیادی + CD34


ص. 1-6
چکیده (443 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (155 دریافت)  


بررسی عملکرد بیان پذیرنده های سایتوتوکسیسیته سلول های کشنده ذاتی خون محیطی و بافت چربی افراد چاق و غیرچاق در برابر سلول های سرطانی


ص. 7-14
چکیده (398 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (203 دریافت)  


بررسی تاثیر ناهمگنی بافت پستان بر متوسط دوز غد های در ماموگرافی با استفاده از شبیه سازی


ص. 34-39
چکیده (333 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (153 دریافت)  


مقایسه میزان دز جذبی پستان در دستگاه ماموگرافی معمولی و دیجیتال در شرایط مورد استفاده دستگا هها در تبریز


ص. 40-45
چکیده (392 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (165 دریافت)  


بررسی فنوتیپی وژنوتیپی ژن های تشکی لدهنده بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از موارد بالینی و غذایی با روش میکروتیترپلیت و Multiplex PCR


ص. 52-58
چکیده (397 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (230 دریافت)  


بررسی ویرولانس فاکتورها در سوی ههای حساس و مقاوم به مت یسیلین استافیلوکوک اورئوس جدا شده از کودکان مراجعه کننده به بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران


ص. 59-64
چکیده (395 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (212 دریافت)  


Export as: HTML | XML | RSS

Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb